Effect of soil mulching on air and soil temperature in strawberry field
 
More details
Hide details
1
Departament of Soil Cultivation and Fertilization of Horticultural Plants, University of Agriculture, ul. Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin
 
2
Vilnius Agricultural College, ul. Wojdaty 14148, Vilnius, Lithuania
 
 
Acta Agroph. 2005, 6(1), 117-124
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In field experiments carried out in the Vilnius Region (Lithuania), compost from peat and organic farm materials, rye straw, sawdust and wood bark from needle trees, and black plastic foil were applied for the mulching for strawberry plantation. Mulching of soil ensured better thermal conditions during the morning hours, and protected against rapid loss of warmth accumulated in the soil during the day. The mulch from a black foil had the most profitable influence on the temperature of soil in strawberry cultivation, whereas the organic materials, particularly straw, were limiting the warming up of soil.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ ściółkowania na temperaturę gleby i powietrza w łanie truskawki
truskawka, mulczowanie, temperatura gleby
W doświadczeniach polowych przeprowadzonych w okolicach Wilna (Litwa) do ściółkowania plantacji truskawki wykorzystano kompost z torfu i organicznych materiałów gospodarczych, słomę żytnią, trociny drzew iglastych, korę drzew iglastych i czarną folię. Ściółkowanie zapewniło lepsze warunki termiczne gleby w godzinach rannych, nocą zapobiegało szybkiej utracie ciepła gromadzonego w glebie w ciągu dnia. Najkorzystniej na temperaturę gleby w uprawie truskawki oddziaływała ściółka z czarnej folii, natomiast materiały organiczne, szczególnie słoma, ograniczały nagrzewanie się gleby. Kumulowanie ciepła pod czarną folią zapewne dodatnio wpłynęło na liczbę kwiatostanów truskawki, największą spośród wszystkich obiektów doświadczenia.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top