Application of ultrasonic treatment in pressing process of grape juice
 
 
More details
Hide details
1
Department of Food Engineering and Machinery, University of Agriculture, Doświadczalna 44, 20-236 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2005, 6(1), 125-131
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the influence of pulp sonication on changes of dry matter content in fruit waste and extract content in raw juice. The materials for investigation were two varieties of grape: Datal and Portugalskie Niebieskie. The experiments were carried out using two ultrasonic generators with the following characteristics: 25 and 40 kHz frequency and 2 W cm-2 intensity. The study showed simultaneous increase of dry matter content in fruit waste and extract content in juice after sonication of grape mash.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zastosowanie obróbki ultradźwiękowej w procesie tłoczenia soku winogronowego
ultradźwięki, obróbka wstępna, sok surowy, winogrona, tłoczenie
W pracy przedstawiono wpływ sonifikacji miazgi winogronowej na zmiany zawartości suchej masy w wytłokach i ekstraktu w moszczu. Badania przeprowadzono na owocach dwóch odmian winorośli: Datal i Portugalskie Niebieskie. Doświadczenia zrealizowano przy użyciu dwóch generatorów ultradźwiękowych wytwarzających fale o częstotliwości 25 i 40 kHz i natężeniu 2 Wcm-2. Wykazano równoczesny wzrost zawartości suchej masy w wytłokach i zawartości ekstraktu w soku po sonifikacji miazgi winogronowej.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top