Effect of soaking on the nutritional value of kidney bean (Phaseolus vulgaris), soybean (Glycine max) and lentil (Lens culinaris) seeds
 
More details
Hide details
1
Institute of Animal Nutrition, Agricultural University, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2006, 8(2), 537-543
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The purpose of this study was to investigate the effect of soaking seeds in water on their nutritional value. The seeds of kidney bean (Phaseolus vulgaris), soybean (Glycine max) and lentil (Lens culinaris) were investigated. Seeds were soaked for 1 day (24 h) or 2 days (48 h) in water at room temperature. The water was not changed. The samples before and after the soaking process were analysed for dry matter, crude protein, crude fat, crude fibre and crude ash contents. The water-soluble carbohydrates contents were calculated. The results obtained in this study showed that the soaking process of raw legumes seeds influenced their chemical composition. Negative correlations between crude protein and also crude fibre contents in the seeds and soaking times were noted. Contents of the other nutrients were correlated positively with the time of soaking.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ moczenia nasion fasoli (Phaseolus vulgaris), soi (Glycine max) i soczewicy (Lens culinaris) na ich skład chemiczny
fasola, soja, soczewica, nasiona, moczenie, składniki pokarmowe
Celem pracy było określenie wpływu moczenia w wodzie nasion roślin strączkowych na zawartość w nich podstawowych składników pokarmowych. Materiał do badań stanowiły nasiona fasoli (Phaseolus vulgaris), soi (Glycine max) i soczewicy (Lens culinaris). Nasiona poddano moczeniu w wodzie o temperaturze pokojowej przez 1 lub 2 dni. Podczas procesu nie wymieniano wody. W próbach przed i po moczeniu oznaczono zawartość: suchej masy, białka ogólnego, tłuszczu surowego, włókna surowego i popiołu surowego. Wyliczono także zawartość węglowodanów rozpuszczalnych w wodzie. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że proces moczenia surowych nasion roślin strączkowych wywarł znaczący wpływ na zawartość badanych składników. Ilość białka ogólnego i włókna surowego była ujemnie skorelowana z czasem moczenia, a pozostałych składników – dodatnio.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top