Approximation of sorption isotherms by henderson equation using standard and non-standard settings of SAS and STATISTICA statistical programs
 
More details
Hide details
1
Institute of Agricultural Engineering. University of Agriculture, ul. J. Chełmońskiego 37-41, 51-630 Wrocław
 
 
Acta Agroph. 2004, 3(3), 631-642
 
KEYWORDS
ABSTRACT
       The paper presents a comparison of approximation of literature data to sorption equations by computational programs - SAS and STATISTICA. It was found that in some 8 cases differences as relative errors were very high. For example, for the moisture of the material the difference was 26%. but in 2 cases they were not significant. The higher the temperature, the smaller the differences. When the step of calculation was smaller, the results of coefficients to the Henderson equation were closer, but not in any absolute way. The coefficients were very close when some other equations, such as Chung-Pfost, Sowing, GAB or Halsey were taken into account.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Opisywanie izoterm sorpcji równaniem Hendersona wykorzystując standardowe i niestandardowe ustawienia programów SAS i STATISTICA
izotermy sorpcji, równanie Hendersona, programy statystyczne, analiza
       W literaturze krajowej jak i zagranicznej problem ujednolicenia metodyki w aproksymowaniu wyników badań izoterm sorpcji przy pomocy różnych programów statystycznych jest praktycznie niedostrzegany. Celem pracy było określenie, jak duże są rozbieżności stosując programy STATISTICA i SAS, stosowany zwłaszcza w USA. Analiza uzyskanych wyników dla założonych danych wejściowych wziętych z literatury pokazuje, że różnice między zastosowanymi obydwoma programami obliczania wilgotności równowagowej materiału W i wilgotności względnej ?, może wynieść dla temperatury 10oC, stosując równanie Hendersona, odpowiednio 8% i 9%. Przekłada się to na wartości względne równe odpowiednio 26% i 18%. Wykazano też jednak, że dla pewnych danych różnice w takim rozmiarze nie występowały.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top