Effect of liming and organic materials on content of selected metals in of cocksfoot grown in soil contaminated with nickel
 
More details
Hide details
1
Faculty of Soil Science and Agricultural Chemistry University of Life Sciences and Humanities in Siedlce ul. B. Prusa 14, 08-110 Siedlce
 
 
Acta Agroph. 2014, 21(3), 293-304
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In two-year pot experiment, the effect of liming and application of organic waste materials, like straw and brown coal, on the content of copper, zinc and iron in the cocksfoot grown in soil contaminated with increasing rates of artificially applied nickel was studied. In the first year of the study liming did not affect the content of metals in the test plants, while in the decrease in the concentration of these metals. Application of straw and brown coal resulted in the increase content of Cu and Fe in the test plants in both years of the study, and Zn in the second year. Varying degrees of nickel contamination did not affect the content of Cu and Zn in the biomass of the test plants both years, and it has been shown that increasing the amount of Ni in the soil resulted in decrease of Fe amount in the grass.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ wapnowania i dodatku materiałów organicznych na zawartość wybranych metali w kupkówce pospolitej uprawianej na glebie zanieczyszczonej niklem
nikiel, miedź, cynk, żelazo, węgiel brunatny, Słoma, wapnowanie, kupkówka pospolita
W dwuletnim doświadczeniu wazonowym badano wpływ wapnowania i stosowania odpadowych materiałów organicznych – słomy i węgla brunatnego na zawartość miedzi, cynku i żelaza w kupkówce pospolitej uprawianej na glebie w różnym stopniu zanieczyszczonej niklem. W I roku badań wapnowanie niejednoznacznie różnicowało zawartość metali w roślinach testowych, natomiast w roku II spowodowało wyraźne ich obniżenie.  Dodanie słomy i węgla brunatnego spowodowało wzrost zawartości Cu i Fe w roślinach testowych w obu latach badań oraz Zn w II roku eksperymentu.  Nie wykazano wpływu zróżnicowanej zawartości Ni w glebie na zawartość Cu i Zn w biomasie roślin testowych w obu latach badań. Antagonizm jonowy wykazano tylko między Ni i Fe.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top