RESEARCH PAPER
The effect of liming and sulphur fertilization on the cationic composition and pH of grey-brown podzolic soil
 
More details
Hide details
1
Department of Agricultural Chemistry, University of Agriculture, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2020-11-12
 
 
Acta Agroph. 2002, (73), 67-74
 
KEYWORDS
ABSTRACT
n the two year pot experiment the range and direction of the changes in the percentage of cations in the exchange capacity and pH of grey-brown podzolic soil in the conditions of liming and sulphur fertilization was analysed. The research revealed that liming – in particular dolomite – considerable optymalized saturation of soil sorptive complex of acid and basic cations. As a consequence of the changes soil reaction was changed from acid to lightly acid. Sulphur fertilization was not apparently influenced on considerer index of soils acidification.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ wapnowania i na wożenia siarką na skład kationowy i odczyn gleby płowej
skład kationowy, odczyn, gleba, wapnowanie, siarka
W dwuletnich doświadczeniach wazonowych przeanalizowano zakres i kierunek zmian procentowego udziału kationów w pojemności wymiennej oraz odczynu gleby płowej w warunkach stosowania wapnowania i nawożenia siarką. Wyniki badań wskazują, że wapnowanie – zwłaszcza dolomitem – w dużym stopniu zoptymalizowało wysycenie kompleksu sorpcyjnego gleby kationami o charakterze kwaśnym i zasadowym. W konsekwencji tych zmian odczyn analizowanej gleby zmienił się z kwaśnego na lekko kwaśny. Nawożenie siarką nie wpłynęło widocznie na rozpatrywane wskaźniki zakwaszenia gleb.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top