Pleiotropic effects of Ppd-B1 gene on yield and its components in mercia recombinant lines of common wheat in Poland
 
More details
Hide details
1
Institute of Genetics and Plant Breeding, Agricultural University, ul. Akademicka 15, Lublin 20-950
 
2
John Innes Centre, Norwich Research Park, Colney, Norwich NR4 7UH, UK
 
 
Acta Agroph. 2006, 8(3), 649-655
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Recombinat lines cv. Mercia with day-length inensitive genes (Ppd-B1) and control lines day-length sensitive (ppd-B1) were investigated. Experiments were conducted in Experimental Farm in Czeslawice. Number of days from 1st May to full ear emergence, plant height, number of spikelets in spike, number of grains in spike, weight of grains in spike, 1000 grains weight, spikelet fertility, plot yield and disease resistant were investigated. Ppd-B1 genes significantly influenced acceleration of ear emergence in recombinat lines. On the basis of these investigations favourable pleiotropic effects on plot yield were shown. Values of other quantitative traits in lines with Ppd-B1 genes and their control form were similar.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Plejotropowe efekty genów Ppd-B1 na plon i jego komponenty w liniach rekombinacyjnych pszenicy zwyczajnej cv. Mercia w warunkach Polski
pszenica zwyczajna, linie rekombinacyjne, geny Ppd-B1, komponenty plonu
W pracy badano linie rekombinacyjne odmiany Mercia z genami niewraż-liwości na fotoperiod (Ppd-B1) oraz formy kontrolne wrażliwe na długość dnia (ppd-B1). Doświadczenie przeprowadzono w Gospodarstwie Doświadczalnym w Czesławicach. Analizowano liczbę dni od 1 maja do pełni kłoszenia, wysokość roślin, liczbę kłosków w kłosie, liczbę ziarniaków w kłosie, masę ziarniaków z kłosa, masę 1000 ziarniaków, płodność kłoska, plon ziarna z poletka oraz oceniono porażenie przez choroby. Na podstawie przeprowadzonych badań wykazano, że geny Ppd-B1 istotnie wpływały na przyspieszenie terminu kłoszenia roślin badanych linii. Wykazano również korzystne efekty plejotropowe genów Ppd-B1 na plon ziarna z poletka. Wartości pozostałych analizowanych cech ilościowych w liniach z genami Ppd-B1 i formach kontrolnych były podobne.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top