Effect of differentiated phosphorus fertilization doses on the yield of radish and its content of nitrates
 
More details
Hide details
1
Department of Horticultural Plant Fertilization, Agricultural University, ul. Zgorzelecka 4, 60-198 Poznań
 
 
Acta Agroph. 2006, 7(3), 733-740
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In spring 2002 and 2003, a pot experiment in a greenhouse was carried out on radish (grown in a mixture of mineral soil and raised peat, 1:1). The aim was to investigate the effect of differentiated phosphorus doses, plant cultivar and pH level on the content of nitrates in the radish colosities. A significant increase of nitrates content was found under the influence of the highest dose of phosphorus, i.e. 300 mg Pdm-3. Doses of 75 and 150 mg Pdm-3 increased the yield of radish as compared with the control. ‘Carmen’ cultivar accumulated almost three times less nitrates than ‘Saxa’ cultivar. An increase of substrate reaction by 0.2-0.7 pH units (2nd level of pH) increased the content of nitrates in radish.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ zróżnicowanego nawożenia fosforem na plon rzodkiewki i zawartość w niej azotanów
rzodkiewka, azotany, odmiany, dawki fosforu
Wiosną 2002 i 2003 roku przeprowadzono w szklarni doświadczenia wazonowe z rzodkiewką (uprawa w mieszaninie gleby mineralnej i torfie wysokim 1:1). Ich celem było zbadanie wpływu zróżnicowanych dawek fosforu, odmiany i poziomu pH na zawartość azotanów w zgrubieniach rzodkiewki. Stwierdzono istotny wzrost zawartości azotanów pod wpływem największej dawki fosforu tj. 300 mg Pdm-3. Dawki 75 i 150 mg Pdm-3 spowodowały zwiększenie plonu rzodkiewki w stosunku do kontroli. Odmiana ‘Carmen’ kumulowała prawie trzy razy mniej azotanów niż odmiana ‘Saxa’. Zwiększenie pH podłoży o 0,2-0,7 jednostki pH (II poziom pH) zwiększało zawartość azotanów w rzodkiewce.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top