Some chemical properties of the soil on highbush blueberry plantations in the lublin region
 
 
More details
Hide details
1
Department of Soil Cultivation and Fertilization of Hoticultural Plants, Agricultural University, ul. Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2006, 7(3), 741-750
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The study was done in the years 1996-1999 on highbush blueberry plantations in the Lublin Region – at Matcze near Hrubieszów, Niemce near Lublin, Palikije near Nałęczów, and Rudy near Puławy. Soil reaction in 1 M KCl, and the content of P, K and Mg determined with Egner-Riehm and Schachtschabel methods, were tested. It was found that soil reaction (pH 3.8-4.8) for blueberries in Matcze, Niemce and Palikije was suitable, however in Rudy it was too high (pH > 4.8). The highest content of P in soil on each plantation was characterised. The potassium content in the soil was diversified between the plantations. It was found that the highest content of K occurred in Rudy, and equally high in Palikije. The magnesium contents in the soil were very diversified between the plantations. It was found that the soil in Palikije had twice as much Mg as that in Rudy, and three times more than in the remaining plantation.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Niektóre właściwości chemiczne gleb na plantacjach borówki wysokiej na Lubelszczyźnie
borówka wysoka, odczyn gleby, fosfor, magnez, potas
Badania przeprowadzono w latach 1996-1999 na czterech plantacjach borówki wysokiej na Lubelszczyźnie: Niemce k/Lublina, Matcze k/Hrubieszowa, Palikije k/Nałęczowa i Rudy k/Puław. W próbkach gleby wykonano oznaczenia pH gleby w 1 M KCl, zawartości przyswajalnych form P i K metodą Egnera-Riehma oraz Mg metodą Schachtschabela. Odpowiedni dla borówki wysokiej odczyn gleby (pH 3,8-4,8) stwierdzono na plantacjach w Matczem, Niemcach i Palikijach, natomiast w miejscowości Rudy był za wysoki (pH>4,8). Na każdej plantacji gleby charakteryzowały się wysoką zawartością fosforu. Plantacje różniły się zasobnością gleb w potas. Największą zawartość tego składnika stwierdzono w Rudym, równie wysoką w Palikijach. Zawartość magnezu była bardzo zróżnicowana pomiędzy plantacjami. Gleba na plantacji w Palikijach zawierała dwukrotnie więcej magnezu, niż gleba w Rudym i trzykrotnie więcej jak na pozostałych plantacjach.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top