RESEARCH PAPER
Determination of "native" contents of nitrate (V) in arable soils of Poland
 
More details
Hide details
1
Katedra Biochemii i Chemii Środowiska, Katolicki Uniwersytet Lubelski, al. Kraśnicka 102, 20-718 Lublin, Poland
 
2
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, Poland
 
3
Instytut Melioracji i Użytków Zielonych, Falenty, 05-090 Raszyn, Poland
 
 
Publication date: 2021-12-21
 
 
Acta Agroph. 2003, (84), 129-136
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In this paper contents of nitrates in soils of Poland without additional enrichment in spring season arc presented. Researches included soil surface horizons of soils derived from 30 soil units. It is affirmed the greatest content of nitrates (207 g N-NO3 Mg–1 soil) in soil numbered among Eutric Fluvisols – loams and silts. Mean values were in the range 1.63-26.57 g N-NO3 Mg–1 soil, and mean content for all soils 8.53 g N-NO3– Mg–1 soil.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Określenie „natywnych” zawartości azotanów (V) w glebach uprawnych Polski
gleby mineralne Polski, azotany (V), poziom próchniczny
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących zawartości azotanów (V) w glebach Polski bez dodatkowych wzbogaceń w okresie wiosennym. Badaniami objęto poziomy próchniczne gleb pochodzących z 30 jednostek glebowych. Stwierdzono największą zawartość azotanów (207 g N-NO3 Mg–1 gleby) w glebie należącej do grupy mad. Wartości średnic mieściły się w granicach od 1,63 do 26,57 g N-NO3– Mg–1 gleby, zaś średnia zawartość dla wszystkich gleb wynosiła 8,53 g N-NO3 Mg–1 gleby.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top