Effect of Platinum (IV) ions on Fe(II) ions in the loess soil
 
More details
Hide details
1
Departament of Chemistry, University of Agriculture, ul. Akademicka 15, 20-033 Lublin
 
Acta Agroph. 2003, 2(97 - 3), 509–517
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The study presented in this paper described a potential for the starting platinum ions to activate iron ions in the loess soil. Soil samples were treated with solutions of platinum ions in a form of PtCl4 containing 20, 40, and 200 mg Pt(IV) dm-3 and incubated at two temperature levels: 5 and 20oC for a period of: 1, 2, 3, 4, 5, and 6 months. The iron ions content was determined in the filtrates using a technique of ASA. On the basis of the results obtained, it was concluded that an introduction of the highest amount of Pt(IV) ions into the soil, a lower temperature level and a longer incubation time caused lower desorption of Fe(II) ions in the loess soil.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Oddziaływanie jonów platyny (IV) na jony żelaza (II) w glebie lessowej
jony żelaza, jony platyny, gleba lessowa
Badania opisane w pracy dotyczyły możliwości uruchamiania jonów żelaza w glebie lessowej pod wpływem jonów platyny. Próbki glebowe traktowano roztworami jonów platyny w postaci PtCl4, zawierającymi 20, 40 i 200 mg Pt(IV)×dm-3 i inkubowano w dwóch temperaturach 5 i 20°C w czasie 1, 2, 3, 4, 5 i 6 miesięcy. W przesączach oznaczono zawartość jonów Fe(II), używając techniki ASA. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że wprowadzanie do gleby największej ilości jonów Pt(IV), dłuższy czas inkubacji oraz niższa temperatura prowadziły do mniejszej desorpcji jonów żelaza.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125