RESEARCH PAPER
Ecologlcal factors influencing biodiversity preservation in The Shatsk National Natural Park
,
 
,
 
,
 
,
 
,
 
,
 
,
 
,
 
 
 
 
More details
Hide details
1
Ivan Franko National University of Lviv, Biological Faculty, Hrushevsky 4, Lviv 79005, Ukraine
 
 
Publication date: 2021-01-21
 
 
Acta Agroph. 2002, (67), 275-285
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The present state of diversity in the fauna of the Western Polissya has been described. Three-hundred-and-thirty-three species occur vertebrates there, among them 30 fish, 12 amphibians, 7 reptiles, 250 birds species and 44 species of mammals. Eupalasiella percnura and Carassius carassius are ones among the rarest fish species. Bufo calamita – among amphibians and Emys orbicularis and Coronella austriaca – among reptiles. One oat species (Myotis myotis) was found for the first time in the territory of the Shatsk National Park, the Volynske Polissya. Mustella erminea, Meles meles, Lutra lutra, Felis sylvestris, Eptesicus hilssoni are ones among the rarest mammal species found there. They are all listed in the Red Data Book. Ninety-five species of birds from four international conservation categories are present in the ornithocenosis.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ekologiczne czynniki wpływające na stan i ochronę bioróżnorodności Szackiego Parku Narodowego
melioracje. kręgowce, zoocenozy, Polesie Wołyńskie
Podano przegląd stanu faunistycznej różnorodności zachodniej części Wołyńskiego Polesia. Tutaj wyróżniono 343 gatunki kręgowców, w tym: 30 gatunków ryb, 12 gadów, 7 płazów, 250 ptaków, 44 ssaków. Wśród rzadkich gatunków ryb znaleziono: Eupalasiella percnura, Carassius carassius; płazów – Bufo calamita, gadów – Emis orbicularis i Coronella austriaca. Po raz pierwszy na terytorium Szackiego Parku Narodowego i ogólnie dla Wołyńskiego Polesia stwierdzono nowy gatunek nietoperza: Myotis myotis. Z najrzadszych ssaków spotykamy tutaj: Mustela erminea, Meles meles, Lutra lutra, Felis silvestris, które wpisane są do Czerwonej Księgi Ukrainy. W ornitocenozach regionu stwierdzono 95 gatunków ptaków, które należą do czterech międzynarodowych przyrodoochronnych kategorii.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top