Arrangement of phytocenosis during first year of set aside an arable field
 
More details
Hide details
1
 
 
Acta Agroph. 2003, 1(88 - 3), 447-451
 
KEYWORDS
ABSTRACT
A status of vegetation developing on arable field during first year of set aside the field was presented in the paper. Investigations were carried out on loess soil during three seasons, in the 1995/6-1997/8. Fifty four species were noticed in the study. They were the weeds of arable lands; the short-living once played a main role among them, constituting of 93-76% of species and 99-95% of individuals in a community. The flora has dynamically changed in the course of seasons (autumn-spring-summer). It has been distinguishable in the changes of their density, as well as in the value of ecological indexes used to assessment of inside phytocenoses arrangement. Only biodiversity index linearly increased when seasons proceeded, while different way did two other indices � dominance and evenness. Chenopodium album and Apera spica-venti were the most abundant species at the fallow-field.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Organizacja fitocenozy w pierwszym roku wyłączenia pola uprawnego z produkcji roślinnej
chwasty, odłóg, różnorodność biologiczna, dominacja, jednorodność
W pracy przedstawiono stan flory zasiedlającej pole uprawne w pierwszym roku wyłączenia jego z użytkowania (po ziemniakach). Badania prowadzono w ciągu trzech sezonów wegetacyjnych (1995/6-1997/8) na glebie lessowej w okolicy Lublina. Stwierdzono 54 gatunki flory segetalnej (dominowały krótkotrwałe, stanowiąc od 93 do 76% taksonów oraz od około 99 do 95% ogólnej liczby osobników). Fitocenoza zmieniała się bardzo dynamicznie w ciągu sezonu (jesień-wiosna-lato). Zmiany uwidaczniały się w liczebności raz w przebiegu zmian wartości ekologicznych wskaźników zastosowanych do oceny wewnętrznej organizacji tej flory. Dominantem w każdym terminie obserwacji była Chenopodium album, a w wiosennym i letnim � Apera spica-venti.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top