Dynamics of seasonal changes of periphytic ciliates in eutrophic lake Rotcze
 
 
More details
Hide details
1
 
 
Acta Agroph. 2003, 1(88 - 3), 471-477
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Seasonal changes in periphytic ciliates density and species composition were analysed in eutrophic Lake Rotcze (Łęczyńsko-Włodawskie Lakeland). 49 taxa of ciliates were found. In periphyton communities dominanted: Cyrtophorida, Peritrichida and Pleurostomatida. The abudance of ciliates communities were seasonal changeable. The highest mean density of ciliates was noted in spring and autumn, lowest in summer. Cyrtophorida (Chilodonella uncinata) dominated in spring, Pleurostomatida and Hymenostomatida in autumn. The bacteriovores and omnivores predominated in trophic structure of ciliates. The highest numbers of bacteriovores were noted in spring and autumn, omnivores in summer.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Dynamika sezonowych zmian peryfitonowych orzęsków (Ciliata) w eutroficznym jeziorze Rotcze
peryfiton, orzęski, jezioro, Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie
Badania orzęsków peryfitonowych prowadzono w eutroficznym jeziorze Rotcze położonym na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim w latach 2000-2001. Próby pobierano w sezonie wegetacyjnym od maja do listopada, w odstępach miesięcznych. Jako podłoża dla peryfitonu użyto szkiełek podstawowych umieszczonych w ramkach w każdym stanowisku i eksponowanych przez okres czterech tygodni. Ogółem stwierdzono występowanie 49 taksonów orzęsków należących do 10 rzędów. Liczba gatunków orzęsków kształtowała się zmiennie w poszczególnych sezonach, przy czym najwyższa różnorodność występowała z reguły w maju i listopadzie, zaś najniższa w czerwcu. Również liczebność orzęsków wykazywała wyraźne zróżnicowanie w poszczególnych sezonach. Wystąpiły dwa wyraźne szczyty rozwojowe orzęsków: w maju oraz maksymalny w listopadzie. Najniższa liczebność występowała natomiast w czerwcu.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top