Seasonal changes of selected physicochemical properties of peatbog and Piaseczno lake littoral water (Łęczyńsko-Włodawskie Lakeland, SE Poland)
 
More details
Hide details
1
Institute of Soil Science and Environment Management, University of Agriculture, Leszczyńskiego str. 7, 20-069 Lublin
 
2
Department of Hydrobiology and Ichthyobiology, University of Agriculture, Akademicka str. 13, 20-033 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2003, 1(88 - 3), 465-470
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Selected physicochemical properties (pH, EC, Ca, Mg, K, Na) of ground water and littoral lake water of Lake Piaseczno have been investigated. Studies were carried out in 1992-1999 during spring (April, May), summer (June, July), and autumn (September, October). The chemistry of ground water within a peat bog differed in each season from that observed within the lake littoral. In general, the decrease of element concentration and EC in the ground water was noticed from spring to autumn. In the case of pH, the inverse situation was observed: its value was the highest in autumn. 4 patterns of variability for 6 considered parameters were stated on the base of maximum and minimum values. The seasonal differences in element concentrations in both ground and littoral lake water indicate large autonomy of investigated ecosystems in the transitional zone.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zmienność wybranych parametrów fizykochemicznych wód gruntowych torfowiska i przyległego litoralu jez. Piaseczno (Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie)
chemizm wody, litoral, torfowisko, ekoton
Analizowano wybrane parametry fizykochemiczne (tj. pH, EC, Ca, Mg, K, Na) wód gruntowych torfowiska i sąsiadującego z nim litoralu jeziora Piaseczno. Badania prowadzono w latach 1992-1999 z wyróżnieniem okresu wiosny (kwiecień, maj), lata (czerwiec, lipiec) oraz jesieni (wrzesień, październik). Chemizm wód gruntowych torfowiska różnił się w poszczególnych sezonach od zaobserwowanego w przyległym litoralu. Generalnie na torfowisku stwierdzono spadek stężeń pierwiastków i przewodnictwa właściwego od wiosny do jesieni, a tylko w przypadku pH, jego wartość była najwyższa jesienią. W wodach litoralu, na 6 branych pod uwagę zmiennych, dało się zaobserwować cztery schematy zmian, wyróżnione na podstawie występowania najwyższych i najniższych wartości liczbowych poszczególnych parametrów: a) zawartość wapnia i potasu była najwyższa wiosną natomiast najniższa latem, b) wartość pH i stężenie magnezu były najwyższe latem natomiast najniższe jesienią, c) największą koncentrację sodu stwierdzono w okresie jesieni natomiast najmniejszą obserwowano w porze letniej, d) przewodnictwo właściwe wody wykazywało najniższą wartość wiosną, natomiast najwyższą latem. Sezonowe różnice stężeń pierwiastków w wodach gruntowych torfowiska i litoralu wskazują na dużą autonomię obu tych ekosystemów w strefie ich kontaktowania.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top