Wstępne badania nad planktonowymi orzęskami (Ciliata) lekko eutroficznego jeziora Uściwierz
 
 
More details
Hide details
1
 
 
Acta Agroph. 2003, 1(88 - 3), 479-484
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Ciliates abundance and species composition were analysed in the slightly eutrophic Lake Uściwierz of Łęczyńsko-Włodawskie Lakeland. Samples were taken in the pelagic zone in spring (May), summer (June) and autumn (November) 2002. Ciliates were collected with a 5-litre Bernatowicz sampler, every 1-metre in the deepest place, from the surface to the depth of 5 m. Twenty nine (29) species of ciliates were found in the plankton samplers. The mean abundance of the ciliates was 6 ind. ml-1 and the mean ciliates biomass was 81 μg·l-1. The following species dominated among the ciliates: Peritrichida (Vorticella sp.), Oligotrichida (Halteria gradinella and Strombidium sp.) and Scuticociliatida (Cinetochilum margaritaceum).
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Preliminary study on planktonic ciliates in slightly eutrophic lake Uściwierz
pelagial, orzęski planktonowe, status troficzny
Badania orzęsków planktonowych prowadzono w lekko eutroficznym jeziorze Uściwierz położonym na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim. Próby planktonowe pobierano wiosną, latem i jesienią czerpaczem Bernatowicza. Celem oceny liczebności orzęsków pobierano próby wody o objętości 1 l, które utrwalano płynem Lugola. Następnie próby zagęszczano do 30 ml przy pomocy siatki planktonowej. W laboratorium protozooplankton poddawano analizie jakościowej i ilościowej. Stwierdzono występowanie 29 taksonów orzęsków należących do 8 rzędów. Średnia liczebność tych mikroorganizmów kształtowała się na poziomie 6 osobn.·ml-1, zaś ich biomasa nie przekraczała 81 µg·l-1. W jeziorze dominowały głównie trzy gatunki: miksotroficzny Strombidium viride z rzędu Oligotrichida, Cinetochilum margaritaceum z rzędu Scuticociliatida oraz gatunki z rodzaju Vorticella.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top