Dynamics of macroelements contents in anthurium grown in expanded clay
 
More details
Hide details
1
Department of Horticultural Plant Nutrition, Agricultural University , ul. Zgorzelecka 4, 60-198 Poznań
 
Acta Agroph. 2006, 7(4), 927–935
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The study was conducted in the years 2002-2004 and was concerned with growing of anthurium in expanded clay, with the use of a drip fertigation system. The dynamics of nutrient contents in the index parts of anthurium (the fully expanded leaves of plants the bloom of which had been fresh harvested) was studied. The following cultivars were tested: ‘Tropical’, ’Midori’, ‘President’, ‘Choco’, ‘Baron’ and ‘Pistache’. During the experiment standard nutrient solution used for cultivating anthurium (mg dm-3): N-NH4 <14, N-NO3 –105, P – 31, K – 176, Ca – 60, Mg – 24, S-SO4 – 48, Fe – 0,84, Mn – 0,16, Zn – 0,20, B – 0,22, Cu – 0,032, Mo – 0,048, pH 5,5 – 5,7, EC 1,5-1,8 mS cm-1. The content of nitrogen, calcium and magnesium in the index parts of plants showed decreasing tendency during the vegetation period. An increase tendency was found in the content of potassium, phosphorus, sulphur in the index parts of anthurium grown in expanded clay.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Dynamika zawartości makroelementów w anturium uprawianym w keramzycie
dynamika zawartości, makroelementy, keramzyt, anturium
Doświadczenia przeprowadzono w latach 2002-2004. Badano dynamikę za-wartości makroskładników w częściach wskaźnikowych anturium, którymi były młode w pełni wyrośnięte liście, uzyskane z roślin po świeżo ściętym kwiecie. Rośliny uprawiano w keramzycie z zastosowaniem kroplowej fertygacji. Badano odmiany: ‘Tropical’, ’Midori’, ‘President’, ‘Choco’, ‘Baron’ i ‘Pistache’. Podczas doświadczeń stosowano standardową pożywkę do uprawy anturium. W 3-letnim okresie badań następowało obniżanie zawartości azotu, wapnia i magnezu w częściach wskaźnikowych anturium, wzrastała natomiast zawartość fosforu, potasu i siarki. Stwierdzono, że równania regresji trzeciego stopnia lepiej opisują zmiany zawartości makroskładników w okresie wegetacyjnym, niż równania kwadratowe lub liniowe.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125