Dynamics of average decade air temperature changes in the Lublin area between 1951 and 2000
 
More details
Hide details
1
Department of Agrometeorology, Agricultural University, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
 
2
Institute of Agricultural Sciences in Zamość, ul. Szczebrzeska 102, 22-400 Zamość
 
 
Acta Agroph. 2006, 8(2), 405-414
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This paper characterizes average decade air temperature values and changes in temperature over subsequent decades. Temperature data for 1951-2000 were obtained from the Agrometeorological Observatory in Felin near Lublin. The average decade air temperature fluctuated from –3.7oC (first and second decade of January) to 18.5oC (first decade of August), that is by 22.2oC. The changes in temperature over subsequent decades were classified in intervals of the width of 2,0oC. Interval of minus 2,0oC to 0,0oC was the most populated, with the interval of 0.1 oC to 2,0oC in the second place. An increase of temperature was most prevalent in the two subsequent decades, March 3rd (86% in the sample with 50 repetitions), then April 1st (82%), and another maximum was recorded on June 1st (80%). Increases of temperature occurred the least frequently (20% of repetitions) in the second and third decades of September and in the third decade of October. The longest periods of increases of temperature covered nine subsequent decades, the longest periods of decreases of temperature covered eight subsequent decades.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Dynamika zmienności średniej dekadowej temperatury powietrza w okolicy Lublina w pięćdziesięcioleciu 1951-2000
temperatura powietrza, dekady, różnice temperatury
W opracowaniu scharakteryzowano średnie dekadowe wartości temperatury powietrza oraz różnice pomiędzy temperaturą w następujących po sobie dekadach. Materiały z pięćdziesięciolecia 1951-2000 pochodzą z Obserwatorium Agrometeorologicznego w Felinie koło Lublina. Średnia dekadowa temperatura powietrza z tego okresu zmieniała się od –3,7oC (1 i 2 dekada stycznia) do 18,5oC (1 dekada sierpnia), czyli w zakresie 22,2oC. Różnice temperatury pomiędzy kolejnymi dekadami sklasyfikowano w szeregach rozdzielczych z przedziałami klasowymi o szerokości 2oC. Najliczniejsze przypadki wystąpiły w przedziale klasowym od 0 do minus 2oC, zaś na drugim miejscu w przedziale od 0,1 do 2,0oC. Wzrost temperatury notowano najczęściej w dwóch kolejnych dekadach – 3. marca (86% w próbie liczącej 50 powtórzeń), następnie – 1. kwietnia (82%) oraz kolejne maksimum w 1. czerwca (80%). Wzrosty temperatury występowały najrzadziej (po 20% powtórzeń) w 2. i 3. dekadzie września i 3. dekadzie października. Najdłużej trwające okresy ociepleń objęły 9 kolejnych dekad, najdłuższe ochłodzenia trwały po 8 kolejnych dekad, różnych w kolejnych latach.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top