Allelic variation in Xgwm 261 locus in Polish common wheat cultivars registered till the year 1975
 
More details
Hide details
1
Institute of Genetics and Plant Breeding, Agricultural University, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2006, 8(2), 415–421
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Allelic variation in Xgwm 261 locus was studied in 30 Polish old cultivars, using SSRs methods. DNA was amplified after extraction with two WMS 261 primers. DNA fragments from PCR were separated on polyacrylamide gel. Investigated common wheat cultivars showed allelic variation in Xgwm 261 locus on the basis of microsatellite analysis. The highest alleles frequency was observed for a 197 bp fragment and for 165 bp and 174 bp fragments. The 192 bp fragment size linked with Rht8 dwarfing gene was observed in three cultivars: Aria, Grana and Luna
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zmienność alleliczna w locus Xgwm 261 w polskich odmianach pszenicy zwyczajnej zarejestrowanych do 1975 roku
pszenica zwyczajna, geny karłowatości Rht8, markery molekularne, mikrosatelity
W pracy za pomocą markerów mikrosatelitowych, analizowano zmienność alleliczną w locus Xgwm 261 w 30 polskich odmianach pszenicy zwyczajnej zarejestrowanych do 1975 roku. Wyizolowane DNA poddano amplifikacji z parą starterów WMS 261. Produkty reakcji PCR rozdzielono na żelu poliakryloamidowym. Na podstawie przeprowadzonych analiz wykazano, że badane odmiany pszenicy zwyczajnej wykazują dużą zmienność alleliczną w locus Xgwm 261. Najczęściej obserwowano fragmenty DNA o wielkości 197 pz, 165 pz i 174 pz. Fragmenty o wielkości 192 pz sprzężone z genem Rht8 stwierdzono w trzech odmianach: Aria, Grana i Luna.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125