Dietetic fruit and vegetable chips - an attractive form of ready-to-eat dried snacks
 
More details
Hide details
1
Research Institute of Pomology and Floriculture, ul. Pomologiczna 18, 96-100 Skierniewice
 
 
Acta Agroph. 2003, 2(97 - 3), 567-577
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Chips made of fruit and vegetables (banana, pear, stem celery and red beets) were prepared by a conventional drying of specially treated slices of raw material until their water content dropped below 3%. The product obtained is brittle, suitable for direct consumption and characterized by a high dietetic value. Sensory analyses showed that the products were attractive for consumers. Their appearance, brittleness and flavour were highly appreciated. The highest scores were given to chips made of stem celery covered with ground walnuts; chips made of pears and beets were slightly less attractive. The least attractive were banana chips. However, fat-free fruit and vegetable chips are highly hygroscopic products. Celery chips were most hygroscopic and relatively least hygroscopic were the banana ones.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Dietetyczne chrupki z owoców i warzyw - atrakcyjne formy kruchego suszu przeznaczonego do bezpośredniej konsumpcji
chrupki, jakość sensoryczna, żywnosć funkcjonalna, higroskopijnosć suszu
Beztłuszczowe chrupki z owoców i warzyw wytwarzano suszšc konwekcyjnie odpowiednio przygotowane plastry surowca do wilgotności poniżej 3%. Uzyskany produkt jest formš kruchego suszu nadajšcego się do bezpośredniej konsumpcji o wysokich walorach dietetycznych. Przeprowadzana ocena sensoryczna wskazuje na potencjalnš atrakcyjność badanych produktów dla konsumentów. Najwyższe oceny za atrakcyjność produktu uzyskały selery naciowe, nieco niżej postrzegano chrupki gruszkowe i buraczkowe a stosunkowo najniżej bananowe. Beztłuszczowe chrupki sš niestety produktami silnie higroskopijnymi. Najbardziej higroskopijne sš chrupki selerowe a stosunkowo najmniej bananowe.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top