Damage to bean seeds under dynamic and static loads
 
More details
Hide details
1
Departament of Machine Design, University of Agriculture, ul. Balicka 104, 30-149 Kraków
 
 
Acta Agroph. 2005, 5(3), 613-623
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The effect of water content on the resistance of beans to dynamic and static loads was investigated. The study was conducted on three bean cultivars: Mona, Red Kidney and Wiejska at four water content levels (0.075; 0.10; 0.12; 0.15 kg (kg s.m.)-1). The force was measured during static loading at the point of occurrence of micro- and macrodamage. It was noticed that the force at the point of microdamage occurrence caused the cracking of cotyledons. Finally, linear regression equation describing the effect of load on the damage at different water contents was derived basing on dynamic loads.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Uszkodzenia nasion fasoli w warunkach obciążeń dynamicznych i statycznych
test ściskania, test udarowy, zawartość wody, fasola
W pracy przedstawiono wpływ zawartości wody na wytrzymałość nasion fasoli w warunkach obciążeń dynamicznych i statycznych. Badania przeprowadzono na nasionach trzech odmian fasoli: Mona, Red Kidney, Wiejska, przy czterech zawartościach wody (0,075; 0,10; 0,12; 0,15 kg×(kg s.m.)-1). W próbie statycznej badano wartość siły w dwóch fazach: na granicy powstawania mikrouszkodzeń i makrouszkodzeń. Stwierdzono, że mikrouszkodzenia związane są z pękaniem liścieni. Na podstawie wyników badań dynamicznych, wyprowadzono równania regresji liniowej opisujące zależność uszkodzeń nasion od obciążenia przy różnych zawartościach wody.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top