Seed size dependent germination of selected vegetables
 
More details
Hide details
1
Faculty of Technology and Chemical Engineering, University of Technology and Agriculture, ul. Seminaryjna, 385-326 Bydgoszcz
 
 
Acta Agroph. 2005, 5(3), 607-612
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Size classification of selected vegetable seed lots (beetroot, onion, cabbage, carrot, parsley, tomato, radish) was performed with a vibrating screen sifter constructed in the University of Technology and Agriculture in Bydgoszcz, Poland. Circular hole sieves series of diameter from 0.8 mm to 4.0 mm for every 0.2 mm or from 2.0 mm do 6.0 mm for every 0.5 mm were used. Seed size distribution within a lot was characterized according to the Rosin-Rammler-Sperling-Bennet theory. Germination capacity of resulting fractions was measured showing dependence on the seed size. Except for cabbage and tomato, germination capacity was found to increase with the seed size.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ wielkości wybranych nasion warzyw na ich kiełkowanie
kalibracja nasion, kiełkowanie nasion
Klasyfikacja partii nasion wybranych warzyw (burak, cebula, kapusta, marchew, pietruszka, pomidor, rzodkiewka) według wielkości nasion została wykonana przy pomocy wibracyjnego przesiewacza sitowego skonstruowanego w ATR w Bydgoszczy .Użyto wielkości sit o otworach okrągłych od 0,8 mm do 4 mm z odstępem, co 0,2 mm lub od 2 mm do 6 mm z odstępem, co 0,5 mm. Rozkład wielkości nasion w partiach został opisany według teorii Rosina-Rammlera-Sperlinga-Benneta. Pomiary zdolności kiełkowania poszczególnych frakcji sitowych wykazały zależność zdolności kiełkowania od średnicy nasion. Z wyjątkiem kapusty i pomidora zdolność kiełkowania rośnie ze wzrostem średnicy nasion.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top