Contamination of Parsęta river and Parsęta tributaries with copper, zinc, manganese and lead
 
More details
Hide details
1
Department of General and Ecological Chemistry, West Pomeranian University of Technology ul. Słowackiego 17, 71-434 Szczecin
 
 
Acta Agroph. 2009, 14(2), 375-381
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The study was conducted in the Parsęta, Radew, Gęsia, Liśnica and Dębnica rivers in 2007 and 2008 (during summer and autumn). There were notable contents of the selected heavy metals (Mn, Zn, Cu, Pb) at ten measurement places located in the Parsęta basin that included cities and villages from Parsęta spring in Parsęcko to its estuary in Kołobrzeg, where the contamination could possibly be related to local industry, sewage outlets, waste dumps and shipyard works. Bigger content of heavy metals was found in measurement places that were closer to Parsęta estuary into the Baltic sea, and especially strongly it could be observed in waters of the Radew and Parsęta at Karlino and in waters of Parsęta at Kołobrzeg and Białogard. Moreover, at most measurement places, higher amounts of zinc, copper and lead were noted in waters that were taken for analysis in autumn and also in the whole second year of the study (this time including also manganese).
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zanieczyszczenia manganem, cynkiem, miedzią i ołowiem rzeki Parsęty i jej dopływów
Parsęta, dorzecze Parsęty, ochrona środowiska, metale ciężkie
Badania prowadzono w wodach rzek: Parsęty, Radwi, Gęsiej, Liśnicy i Dębnicy w latach 2007 i 2008 (latem i jesienią). Oznaczano w nich zawartości wybranych metali ciężkich (Mn, Zn, Cu, Pb) w dziesięciu punktach pomiarowych zlokalizowanych w dorzeczu Parsęty. Były to miasta i wioski od źródeł Parsęty w Parsęcku, po jej ujście w Kołobrzegu, gdzie wpływ na zanieczyszczenie wód mogły mieć: lokalny przemysł, ujścia ścieków, wysypiska odpadów, oraz praca portu. Stwierdzono większe zawartości metali w wodach z punktów pomiarowych położonych bliżej ujścia Parsęty do Bałtyku, a szczególnie silnie zjawisko to odnotowano w wodach Radwi i Parsęty w Karlinie oraz wodach Parsęty w Kołobrzegu i Białogardzie. Ponadto na większości stanowisk odnotowano więcej cynku, miedzi i ołowiu w wodach pobranych do analiz jesienią, a także (dotyczy to również manganu) w drugim roku doświadczenia.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top