Investigation of densification process of potato pulp
 
More details
Hide details
1
Department of Agricultural and Food Techniques, Mechanical Faculty, Bialystok Technical University
 
 
Acta Agroph. 2009, 14(2), 383-392
 
KEYWORDS
ABSTRACT
One of the production wastes generated by food and agricultural industries in the process of potato starch potato production, which is a source of so-called „non-forest biomass”, is potato pulp. The paper presents the results of investigations on the influence of material and process parameters on the densification process of potato pulp, executed on the SS-3 test station. The investigations permit to affirm that is a material susceptible to densification and that pellets produced from it have high density (1106-1315 kg m-3) and may be utilised as solid ecological fuel in the future.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Badania procesu zagęszczania wycierki ziemniaczanej
zagęszczanie, odpady, wycierka ziemniaczana, naciski zagęszczające, gęstość granulatu
Jednym z odpadów poprodukcyjnych powstających w zakładach przemysłu rolno-spożywczego w procesie produkcji skrobi ziemniaczanej, który stanowi źródło tzw. „biomasy nieleśnej” jest wycierka ziemniaczana. W pracy zaprezentowano wyniki badań wpływu parametrów materiałowo-procesowych na procesu zagęszczania wycierki ziemniaczanej, które przeprowadzono na stanowisku badawczym SS-3. Przeprowadzone badania pozwalają stwierdzić, że wycierka jest materiałem podatnym na zagęszczanie, a uzyskany granulat posiada wysoką gęstość (1106-1315 kg×m-3) i może być wykorzystany jako przyszłe ekologiczne paliwo stałe.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top