Consumptive usability of potatoes and vegetables grown at roadsides in Rzeszów region
 
More details
Hide details
1
Department of Plant Production, University of Rzeszów, ul. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów
 
 
Acta Agroph. 2007, 10(2), 293-301
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the results of research on lead and cadmium contents in potatoes and root vegetables grown in the Rzeszów region near the busy E 4 thoroughfare. Usability of such crops for consumption was determined. The analysis covered potato tubers and eatable parts of root vegetables: carrot, parsley, red beet and celery. Samples of the crops, in their usable maturity phase, for lead and cadmium content testing were taken form direct neighborhoods (2-5 m) and at distances of 10 and 15 m from road edge, in each of 16 check points. A strong relationship was discovered between the average contents of Pb and Cd in tubers of potato and in roots of vegetables and their distance from road. Cases of exceeding the acceptable consumptive standards, including those for lead and cadmium, were recorded especially for potatoes and roots of parsley and red beet sampled at 10-meter distance from road edge. On the other hand, except in single instances, the contents of Pb and Cd in roots of carrot and celery were within the acceptable standards.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Przydatność konsumpcyjna ziemniaków i warzyw uprawianych w pobliżu dróg regionu rzeszowskiego
szlaki komunikacyjne, zawartość, ołów, kadm, ziemniaki, warzywa
W pracy przedstawiono wyniki badań zawartości ołowiu i kadmu oraz dokonano określenia przydatności do spożycia ziemniaków i warzyw korzeniowych uprawianych w regionie rzeszowskim w pobliżu ruchliwej drogi E 4. Analizą objęto bulwy ziemniaków oraz jadalne części warzyw (korzenie spichrzowe): marchewki, pietruszki, buraka ćwikłowego i selera. Próby roślin będących w fazie ich dojrzałości użytkowej pobierano w bezpośrednim sąsiedztwie (2-5 m) oraz w odległości 10 i 15 m od krawędzi drogi. Stwierdzono wyraźną zależność między przeciętną zawartością Pb i Cd w bulwach ziemniaka i korzeniach warzyw a odległością od drogi. Odnotowano przekroczenia norm konsumpcyjnych, zwłaszcza w bulwach ziemniaków oraz w korzeniach pietruszki i buraków ćwikłowych pobranych do 10 m od krawędzi drogi. Poza nielicznymi przypadkami zawartość Pb i Cd w korzeniach marchwi i selera mieściła się w granicach normy.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top