Comparison of hourly and daily values of meteorological components over agricultural tillages
 
More details
Hide details
1
Department of Agrometeorology, University of Agriculture, ul. Piątkowska 94b, 61-691 Poznań
 
 
Acta Agroph. 2005, 6(2), 413-425
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Measurements of air temperature, water vapour pressure and water vapour deficit were carried out in July and August in the year 2000. Simultaneously, the structure of heat balance of active surface of four agricultural tillages was assessed. Measurements were carried out at the same time over fields of alfalfa, corn, winter and spring wheat. The Bowen method was used to estimate the value of heat balance components. In this paper, the values of abovementioned meteorological compo-nents measured over different plant covers were compared. This comparison was made both for hourly and mean daily values. During the measurement period, mean value of air temperature over wheat field was higher by about 0.31C in relation to air temperature measured over corn field. These differences were bigger on warmer days. Water vapour pressure was higher by about 0.34 hPa over corn field, and water vapour deficit was higher by about 0.75 hPa over wheat field. Differences of hourly and mean daily values of meteorological components reveal statistical dependences on air temperature and it is possible to describe them by means of regression lines. The main reason of observed differences was a dissimilar physiological state of plants of individual tillages. During the measurement period, wheat was rather in the final stage of vegetation. On the other hand, corn was in its full state of vegetation.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Porównanie godzinowych i dobowych wartości elementów meteorologicznych nad uprawami rolniczymi
temperatura powietrza, ciśnienie pary wodnej, niedosyt, bilans cieplny, metoda Bowena
W lipcu i sierpniu 2000 roku prowadzono pomiary temperatury powietrza, ciśnienia i niedosytu wilgotności powietrza oraz równolegle oceniano strukturę bilansu cieplnego powierzchnia czynnych czterech upraw rolniczych. Badania prowadzono jednocześnie nad polami lucerny, kukurydzy, pszenicy jarej i ozimej. Do oceny wielkości składników bilansu cieplnego stosowano metodę Bowena. W pracy porównywano ze sobą zmierzone wartości wymienionych elementów meteorologicznych nad różnymi uprawami. Porównania wykonywano zarówno dla wartości godzinowych jak i średnich dobowych. W okresie pomiarowym, średnia wartość temperatury powietrza nad pszenicą była wyższa o 0,31(C w stosunku do temperatury mierzonej nad kukurydzą. Różnice te były większe w dni cieplejsze. Ciśnienie pary wodnej było o 0,34 hPa wyższe nad kukurydzą, a niedosyt o 0,75 hPa nad pszenicą. Notowane różnice, zarówno dla godzinowych jak i średnich dobowych wartości elementów meteorologicznych, wykazują statystyczną zależność od temperatury powietrza i można je opisać liniami regresji. Podstawową przyczyną obserwowanych różnic był odmienny stan fizjologiczny roślin poszczególnych upraw. Pszenica w okresie badawczym była w końcowym stadium wegetacji, natomiast kukurydza znajdowała się w pełnym stadium rozwoju.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top