Atmospheric precipitation in Zamość region in winter wheat interphase periods in the years 1976-1995
 
More details
Hide details
1
The Faculty of Agricultural Sciences in Zamość, Agricultural University in Lublin, ul. Szczebrzeska 102, 22-400 Zamość
 
Acta Agroph. 2007, 10(1), 187–192
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The study presented in this paper utilized results of measurements of the sums of atmospheric precipitation taken at the meteorological stations in Werbkowice and Zamość and results of phenological observations made on arable fields of the Zamość Region in the years 1976-1995. Based on the data the conditions of winter wheat vegetation were determined for the following periods: from spring start of vegetation to stalk shooting; from stalk shooting to earing and from earing to yellow ripeness. The research showed that the average sum of atmospheric precipitation in the period from spring start of vegetation to yellow ripeness of winter wheat was lower than the wheat requirements for water. Winter wheat water needs were satisfied to the least extent in periods from stalk shooting to earing (Zamość district – 91.5%) and from earing to yellow ripeness (Hrubieszów district 85.2%). Sums of atmospheric precipitation were bigger than winter wheat water needs in the 1st period from spring start of vegetation to stalk shooting (Zamość district 119.4%, Hrubieszów district 106.6%).
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Opady atmosferyczne na Zamojszczyźnie w okresie wegetacji pszenicy ozimej w latach 1976-1995
pszenica ozima, suma opadów atmosferycznych, liczba dni z opadem
W pracy wykorzystano wyniki pomiarów sum opadów atmosferycznych uzyskanych w stacjach meteorologicznych w Werbkowicach i w Zamościu oraz wyniki obserwacji fenologicznych prowadzonych na polach uprawnych Zamojszczyzny w latach 1976-1995. Na tej podstawie określono warunki wegetacji pszenicy ozimej w okresach: od ruszenia wiosennej wegetacji do strzelania w źdźbło, od strzelania w źdźbło do kłoszenia i od kłoszenia do dojrzałości woskowej. Z przeprowadzonych badań wynika, że średnia suma opadów atmosferycznych w okresie od ruszenia wiosennej wegetacji do dojrzałości woskowej pszenicy ozimej była niższa od jej potrzeb wodnych. W najmniejszym stopniu potrzeby wodne pszenicy ozimej były zaspokajane w okresach od strzelania w źdźbło do kłoszenia (powiat zamojski 91,5%) i od kłoszenia do dojrzałości woskowej (powiat hrubieszowski 85,2%). Sumy opadów przekraczały potrzeby wodne pszenicy ozimej w pierwszym z analizowanych okresów od ruszenia wiosennej wegetacji do strzelania w źdźbło (powiat hrubieszow-ski 106,6%, powiat zamojski 119,4%)
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125