Influence of sewage sludge from a dairy plant on sugar beet yielding
 
More details
Hide details
1
Department of Agricultural and Environmental Chemistry, Agricultural University, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2007, 10(1), 193-198
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The Influence of sewage sludge from a dairy plant located in Krasnystaw on sugar beet yield was determined on the basis of an experiment on brown soil. There were six experimental treatments: without organic fertilization and liming – control, FYM with and without liming, sewage sludge with and without liming, liming without organic fertilization. Sewage sludge contained higher concentrations of N, P, Ca and Na, but lower concentration of K than FYM. The content of heavy metals in the sludge did not exceed the acceptable standards for fertilization of soil and higher plants. A significant increase of roots and leaves yield of sugar beet as a result of organic fertiliza-tion and liming was observed in the experiment.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ osadu ściekowego z mleczarni na plonowanie buraka cukrowego
osad ściekowy, wapnowanie, burak cukrowy, Plon
Wpływ osadu ściekowego z mleczarni „Krasnystaw” na plonowanie buraka cukrowego określono na podstawie eksperymentu na glebie brunatnej. Obejmowało ono 6 obiektów: obiekt bez wapnowania i nawożenia organicznego – kontrolny, obiekt bez wapnowania z obornikiem, obiekt bez wapnowania z osadem ściekowym, wapnowanie bez nawożenia organicznego, wapnowanie z obornikiem, wapnowanie z osadem ściekowym. Osad ściekowy z mleczarni zawierał więcej azotu i fosforu, a mniej potasu niż obornik, natomiast zawartość metali ciężkich nie przekraczała dopuszczalnych norm dla odpadów stosowanych w rolnictwie. W doświadczeniu stwierdzono istotny wzrost plonu korzeni buraka w wyniku nawożenia osadem ściekowym i wapnowania.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top