Assessment of strength parameters of wheat and barley kernels
 
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2005, 6(3), 835-843
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Compressive strength and modulus of elasticity of kernel section specimens of glumiferous barley (Sezam and Lot), naked-grained barley (Rastic), and wheat (Henika) were determined in uniaxial compression test. On the basis of X-ray examinations the physical condition of the parenchyma was estimated. A significantly lower resistance to internal damage, as well as significantly lower values of the strength parameters were found for kernels of barley as compared to those for wheat.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ocena parametrów wytrzymałościowych ziarna pszenicy i jęczmienia
ziarniaki pszenicy i jęczmienia, rentgenografia, uszkodzenia wewnętrzne, wytrzymałość na ściskanie, moduł sprężystości
W teście jednoosiowego ściskania wyznaczono wytrzymałość i moduł sprężystości wycinków ziarniaków jęczmienia oplewionego (Sezam i Lot), nieoplewionego (Rastik) i pszenicy (Henika). Na podstawie badań rentgenograficznych oceniono stan fizyczny bielma. Stwierdzono istotnie niższą odporność na uszkodzenia wewnętrzne, a także istotnie niższe wartości parametrów wytrzymałościowych jęczmienia niż pszenicy.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top