Grazing tendencies of Polish heath sheep kept on agricultural wastelands during vegetative period
 
More details
Hide details
1
 
 
Acta Agroph. 2003, 1(88 - 3), 441-446
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The research was conducted in period of 2001-2002 on eight-years-old wastelands on the farm, which size was about 50 ha, located in the north-western part of Wielkopolskie voivodenship. The only agricultural activity on this land was grazing by Polish Heath Sheep ewes with lambs kept in a group of 350-400 animals. The results of this study showed that level of grazing on such lands stays in close relation to the level of availability of grass on the pasture, which depends on changing environmental conditions. Therefore it is important that farmers should react in very flexible way for feed changes on the pasture and organised additional feeding sources for sheep grazing in the end of vegetative period.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Żerowanie polskich wrzosówek wypasanych na terenach odłogowanych w trakcie sezonu wegetacyjnego
wrzosówki, pastwisko, długość żerowania
Badania wykonano w latach 2001-2002 na gruntach odłogowanych od 8 lat poddawanych w tym czasie wypasom matek wraz z potomstwem owiec rasy wrzosówka utrzymywanych corocznie w grupie liczącej od 350 do 400 zwierząt, w gospodarstwie o powierzchni ok. 50 ha, położonym w północno-zachodniej części woj. wielkopolskiego. Generalnie podsumowując wyniki przedstawionych obserwacji stwierdzić można, że poziom żerowania owiec wrzosówek utrzymywanych na gruntach odłogowanych pozostaje w związku z ich zasobnością w paszę, kształtowaną przez zróżnicowane warunki środowiskowe. Wymusza to plastyczną reakcje hodowców na zaistniałą sytuację w formie organizowania dokarmianie uzupełniającego ilości pobranej podczas wypasu paszy we wrześniu i październiku roku 2002.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top