Application of the PIV (Particle Image Velocimetry) method to describe silo emptying process
 
More details
Hide details
1
Department of Fundamental of Building and Material Engineering, Faculty of Civil and Environmental Engineering, Gdansk University of Technology ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
 
 
Acta Agroph. 2010, 16(1), 111-126
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the results of experiments concerned with the deformations of a bulk solid during the silo emptying process. Measurements with application of the PIV (Particle Image Velocimetry) technique were performed, both in the case of a silo with mass flow and one with funnel flow. Tests were performed for different initial conditions: density and wall roughness. During the experiments only the part of the bulk solid near the silo wall was taken into account; internal displacement of the bulk solid did not influence the experiments results. Localizations along the silo walls and created at the width of the silo at the flowing material were detected and described. The thickness of the localisations in the form of shear zones was discussed.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zastosowanie metody PIV (Particle Image Velocimetry) do opisu procesu opróżniania silosu
PIV, silos, korelacja, materiał sypki, zagęszczenie
W artykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych zmian zachodzących w materiale sypkim podczas opróżniania silosu. Pomiarów dokonano dla przyściennej warstwy piasku przemieszczającej się w silosie z przepływem masowym oraz kominowym. Doświadczenia przeprowadzono dla zróżnicowanego zagęszczenia początkowego materiału sypkiego oraz zmiennej szorstkości ścian. Zwrócono uwagę na możliwość obserwacji lokalizacji odkształceń powstających w materiale sypkim w czasie opróżniania silosu.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top