Application of quinoa seeds for sprouts production
 
More details
Hide details
1
Department of Chemical and Ford Technology and Apparatus, University of Technology and Life Science in Bydgoszcz ul. Seminaryjna 3, 85-326 Bydgoszcz
 
2
Department of Botany and Ecology, Department of Agriculture and Biotechnology, University of Technology and Life Science in Bydgoszcz ul. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz
 
 
Acta Agroph. 2014, 21(1), 27-34
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In this paper the possibility of using commercially available quinoa seeds (Chenopodium quinoa Willd.) to receive sprouts was investigated. The study was conducted on sprouts derived from quinoa seeds and, for comparative purposes, of sprouts of radish seeds variety Mila. The suitability of seeds was investigated on the basis of their sowing quality. Furthermore, obtained sprouts were subjected to sensory assessment, were appearance, aroma, texture and more were examined against a five-point scale. In comparison with seeds of radish, quinoa seeds had significantly lower germination capacity (73%) and higher rates of incidence of fungal infections (8%). Based on the obtained results, it is possible to obtain good quality sprouts from quinoa seed. Sprouts obtained from quinoa seeds, like radish seeds, received good overall assessment scores in the sensory test. Quinoa sprouts have a distinctive colour, which means that the colour components of CIE L* a* b*are statistically significantly different from the parameters of the radish sprouts. However, their colour, bright green leaves and pink stems and roots, may be desirable and very attractive to consumers. Further studies on both the conditions of the germination process and on preparation for the production of sprouts of quinoa seeds directly derived from crops are needed.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wykorzystanie nasion komosy ryżowej do produkcji kiełków konsumpcyjnych
komosa ryżowa, jakość nasion, kiełki, ocena organoleptyczna, barwa
W pracy badano możliwość wykorzystania dostępnych w handlu nasion komosy ryżowej (Chenopodium quinoa Willd.) do otrzymywania kiełków konsumpcyjnych. Badania przeprowadzono na kiełkach otrzymanych z nasion komosy ryżowej oraz w celach porównawczych na kiełkach z nasion rzodkiewki odmiany Mila. Przydatność nasion komosy oceniano na podstawie ich jakości siewnej. Ponadto wyhodowane kiełki poddano ocenie organoleptycznej, gdzie w skali pięciopunktowej oceniano m.in. wygląd, zapach, teksturę. W porównaniu z nasionami rzodkiewki, nasiona komosy charakteryzowały się istotnie niższą zdolnością kiełkowania (73%) oraz wyższym współczynnikiem występowania infekcji grzybowych (8%). Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że jest możliwe otrzymywanie dobrej jakości kiełków z nasion komosy ryżowej. Kiełki z nasion komosy ryżowej uzyskały w ocenie organoleptycznej podobnie jak kiełki rzodkiewki ogólną ocenę dobrą. Kiełki komosy ryżowej posiadają odmienną barwę, co powoduje, że ich parametry barwy CIE L*a*b* różnią się istotnie statystycznie od parametrów barwy kiełków rzodkiewki. Jednak barwa ta, intensywnie zielona liści i różowa łodyżki i korzonka, może być pożądana i bardzo atrakcyjna dla konsumentów. Dalszych badań wymagają zarówno warunki procesu kiełkowania, jak i przygotowanie do produkcji kiełków nasion komosy ryżowej pochodzącej bezpośrednio z upraw.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top