Analysis of scots pine (Pinus sylvestris L.) seedling survival depending on sowing time after microwave sterilisation of substrate
 
More details
Hide details
1
Department of Forest Works Mechanization, Faculty of Forestry, Agricultural University Al. 29-Listopada 46, 31-425 Kraków
 
 
Acta Agroph. 2012, 19(4), 835-844
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Soil sterilisation has a great influence on planting stock quality and quantity due to significant accumulation of infectious material, especially in permanent forest nurseries. In the experiment microwave oven was used as a tool for disinfection of samples in small pots (volume 330 cm3 each). Peat substrate and mineral soil were used during disinfection. Scots pine (Pinus sylvestris L.) was chosen for seedling survival analyses as this tree species is the most common one in Polish forests and its seedlings are susceptible to diseases caused by damping-off fungi. In the experiment a negative influence of microwave radiation on seedling survival was observed. Seedlings in the pots sown shortly after disinfection died or had poor vitality. In the case of the peat substrate, faster germination and lower mortality was observed in pots sown after 30 days since the treatment. Soil pots in general were characterised by higher mortality of seedlings than the pots with peat. High concentration of infectious material in soil samples quickly killed all the seedlings in the control group. Microwave radiation had a negative impact on seedlings growing on the soil substrate, if the seed were sown too early. In the pots sown on the day of disinfection only 60% of seeds germinated and only few seedlings survived until the end of experiment. Results show that the grace period is longer for the substrate based on peat and lasts 30 days, whereas for mineral soil it lasts 23 days. Sowing at the appropriate time led to a significant increase in the number of seedlings.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Przeżywalność siewek sosny zwyczajnej Pinus sylvestris L. w zależności od czasu siewu po dezynfekcji mikrofalowej podłoża
Dezynfekcja, mikrofale, szkółka leśna, sterylizacja gleby
Dezynfekcja podłoża ma bardzo duży wpływ na ilość i jakość materiału sadzeniowego. Powodem takiego stanu rzeczy jest znaczne nagromadzenie materiału infekcyjnego. Doświadczenie przeprowadzono z wykorzystaniem kuchenki mikrofalowej jako źródła mikrofal. Glebę napromieniowywano w doniczkach o pojemności 330 cm³. Badania wykonano dla dwóch rodzajów podłoży: substratu torfowego oraz gleby mineralnej. Do badań przeżywalności siewek wybrano nasiona najpopularniejszego gatunku w polskich lasach, jakim jest Sosna zwyczajna Pinus sylvestris. Ponadto gatunek ten, jako podatny na infekcje, jest zalecany do szybkiego wykrywania patogenów zgorzeli siewek,. W trakcie doświadczenia zaobserwowano negatywny wpływ promieniowania mikrofalowego. Siewki w doniczkach obsianych zbyt szybko po dezynfekcji charakteryzowały się gorszą żywotnością i zamierały. Dla substratu torfowego doniczki obsiane 30 dni po zabiegu charakteryzowały się szybszym kiełkowaniem oraz większą liczbą siewek. Dla gleby mineralnej główną różnicą w stosunku do substratu torfowego jest stopień porażenia przez zgorzel siewek, który jest znacznie wyższy niż w przypadku podłoża na bazie torfu. Zaobserwowano również szkodliwy wpływ promieniowania mikrofalowego. W doniczkach obsianych w dniu dezynfekcji wzeszło jedynie 60% nasion, z czego do końca doświadczenia przeżyło tylko kilka siewek. Duża koncentracja materiału infekcyjnego w tym podłożu doprowadziła do szybkiego porażenia i zamarcia siewek próby kontrolnej. Pozytywny wpływ dezynfekcji był widoczny w przypadku doniczek obsianych na drugi dzień po zabiegu. Z przeprowadzonych badań wynika, że dla substratu torfowego, w celu uzyskania lepszego efektu, powinno się odczekać około miesiąca przed wysiewem nasion, w przypadku wykonania zabiegu dezynfekcji mikrofalami. Dla gleby mineralnej czas ten jest krótszy i wynosi 23 dni.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top