Analysis of evaporation and evapotranspiration calculated by the use of aerodynamic approach method and class "A" pan evaporation on selected days in Ursynów
 
More details
Hide details
1
Division of Meteorology and Climatology, Department of Hydraulics Engineering and Environmental Recultivation WAU, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
 
Acta Agroph. 2004, 3(1), 161–169
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper aims at comparing evaporation calculated on the basis of water vapor flux over water surface, grass surface and class "A" pan evaporation. Evaporation values and meteorological elements were measured during several series carried out in selected days on May and July 2002 in the station Ursynów WAU (Warsaw Agricultural University). Air temperature and vapor density were measures on two levels z1 = 5 cm and z2 = 1 m above water surface and grass in 30 minute time intervals. Mean wind velocity (u2) on the level z2 = 1 m was stated by the use of anemometer. Class "A" pan evaporation (Eo) was stated on the basis of automatic station data and mean values of water vapor flux over the water surface (EW) and the grass (ET) were calculated on the basis of psychrometric method for each 30 minute time interval.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Analiza przebiegu parowania i ewapotranspiracji obliczonych metodą aerodynamiczną i parowania z ewaporometru klasy "A" w wybranych dniach w Ursynowie
metoda aerodynamiczna, parowanie, ewapotranspiracja, ewaporometr pan klasy
Celem opracowania jest porównanie wielkości parowania obliczonego na podstawie pomiarów przepływu strumienia pary wodnej między powierzchnią wody a atmosferą, powierzchnią trawnika a atmosferą oraz wielkości parowania zmierzonego bezpośrednio za pomocą ewaporometeru klasy "A". Wielkości parowania oraz wartości elementów meteorologicznych pochodzą z kilku serii pomiarowych przeprowadzonych podczas wybranych dni w maju i w lipcu 2002 roku na stacji meteorologicznej Ursynów SGGW. Na podstawie gradientowych pomiarów psychrometrycznych wykonywanych w 30 minutowych odstępach czasu określone zostały wartości temperatury powietrza i gęstości pary wodnej na poziomie z1 = 5 cm oraz z2 = 1 m nad powierzchnią wody i nad powierzchnią trawnika. Dodatkowo, korzystając z anemometru indukcyjnego umieszczonego na wysokości z2 = 1 m wyznaczona została średnia prędkość wiatru na tym poziomie (u2). W każdym 30 minutowym przedziale czasowym na podstawie pomiarów z automatycznej stacji meteorologicznej wyznaczono wielkość parowania (Eo) z ewaporometru pan klasy �A� a na podstawie pomiarów psychrometrycznych obliczono średnią wartość przepływu strumienia pary wodnej nad powierzchnią wody (EW) i nad powierzchnią trawnika (ET) w [g×m-2×s-1].
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125