Pluviometric extreme conditions in spring season in Poland in the years 1971-2000
 
 
More details
Hide details
1
Department of Meteorology and Climatology of Agriculture, University of Agriculture, Al. Mickiewicza 24/28, 31-120 Kraków
 
2
Department of General plant and Soil Cultivation, University of Agriculture, Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
 
 
Acta Agroph. 2004, 3(1), 171-177
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The attempt of quantitative evaluation of pluviothermic extreme conditions in the spring period on the area of Poland in the years 1971-2000 based on hydrothermal Sielianinow�s coefficient was the aim of the work. Calculated values of hydrothermal coefficient in the years 1971-2000 allowed to determine regions and months extremely dry and extremely wet on the area of Poland. In the investigated period the significant spatial differentiation of occurrence of pluviothermal extremal conditions was shown.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Skrajne warunki pluwiotermiczne w okresie wiosennym na obszarze Polski w latach 1971-2000
współczynnik Sielianinowa, opady, temperatura, warunki ekstremalne
W niniejszej pracy podjęto próbę ilościowej oceny ekstremalnych warunków pluwiotermicznych w okresie wiosennym na obszarze Polski w latach 1971-2000 na podstawie wartości współczynnika hydrotermicznego Sielianinowa. Obliczone wartości współczynnika hydrotermicznego w latach 1971-2000 pozwoliły wydzielić regiony i miesiące najbardziej suche i najbardziej wilgotne na obszarze Polski. W badanym okresie widoczne jest znaczne zróżnicowanie przestrzenne występowania ekstremalnych warunków pluwiotermicznych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top