Atmospheric circulation variability in the Bydgosko-Toruński region in the period 1881-2005
 
More details
Hide details
1
Department of Climatology, Institute of Geography, Nicolaus Copernicus University ul. Gagarina 9, 87-100 Toruń
 
 
Acta Agroph. 2009, 14(2), 427-447
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents the results of research on atmospheric circulation changes in the Bydgosko-Toruński Region (RB-T) in the 1881-2005 time period. For this purpose, the catalogue of daily synoptic situations for the above Region (twenty one synoptic situations) published by the German Weather Service was used. Daily synoptic maps for the sea level were used to make the catalogue. During the period under study a statistically significant increase in the frequency of cyclonic situations (0.60 day/10 years) in the cold season and a decrease in the other seasons were observed. In a one-year-time the statistically insignificant decreases of the frequency were observed (–0.86 day/10years). Both the increase in the frequency of cyclonic situations during the cold season and of anticyclonic in the warm season cause, to a great extent, climate warming in Poland. The analysis of the frequency of particular types of circulation has shown statistically significant increase in the frequency of non-advective types (0.70÷0.80 day/10 years) and decrease in the types from the eastern sector (–0.40÷0.60 day/10 years) and, to a lesser extent, from the northern sector (0.00÷–0.30/10 years).
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zmienność cyrkulacji atmosferycznej w regionie Bydgosko-Toruńskim w latach 1881-2005
cyrkulacja atmosferyczna, typy cyrkulacji, Polska, zmienność wieloletnia
W niniejszym artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczących zmian cyrkulacji atmosferycznej w regionie Bydgosko-Toruńskim w okresie 1881-2005. Do tego celu wykorzystano kalendarz typów sytuacji synoptycznych sporządzony na podstawie codziennych dolnych map synoptycznych opublikowanych przez Niemiecką Służbę Meteorologiczną. W badanym okresie zaobserwowano istotny statystycznie wzrost częstości występowania sytuacji cyklonalnych (0,60 dnia/10 lat) w chłodnej porze roku i ich spadek w pozostałych porach roku. W skali roku stwierdzono nieistotny statystycznie spadek częstości (–0,86 dnia/10 lat). Wzrost częstości sytuacji cyklonalnych w chłodnej porze roku i jednocześnie sytuacji antycyklonalnych w ciepłej porze roku jest odpowiedzialny w znacznym stopniu za obecne ocieplenie klimatu w Polsce w badanym okresie. Analiza częstości występowania poszczególnych typów cyrkulacji wykazała istotny statystycznie wzrost częstości typów bezadwekcyjnych (0,70÷0,80 dnia/10 lat) a spadek typów z sektora wschodniego (–0,40÷–0,60 dnia/10 lat) i w mniejszym stopniu z północnego (0,00÷–0,30 dnia/10 lat).
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top