RESEARCH PAPER
Electromagnetic compatibility of photovoltaic installation in aspects of application in agrotourism and protected areas
 
More details
Hide details
1
Department of Heating, Ventilation and Automation, Faculty of Civil and Environment Engineering, Poland
 
2
Department of General Electrotechnology, Faculty of Electrical Engineering, Technical University of Lublin, Nadbystrzycka 38 A, 20-618 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2020-11-24
 
 
Acta Agroph. 2002, (60), 221-230
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper reflexes German research carried out at Fraunhoffer Institute in the result of reports from PV plant users on possible interference on domestic appliances. The authors compare their measurements with German research results and confirm the conclusion about the compliance with standardized limitations with a certain reservation that the reported interference comes only from some devices necessary in photovoltaic plant operation. The paper presents legal and standard hierarchy in European Community practice in EMC. Figures present diagrams of EC standard system, source of interference and a view of an anechoic chamber used in laboratory measurements.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Kompatybilność elektromagnetyczna instalacji fotowoltaicznych w aspekcie zastosowania w agroturystyce i na terenach chronionych
panele fotowoltaiczne, ochrona środowiska, energia
Artykuł odwołuje się do badań niemieckich przeprowadzonych przez Instytut Fraunhofera na skutek doniesień użytkowników instalacji fotowoltaicznych o interferencji z innymi instalacjami i urządzeniami gospodarstwa domowego. Przytoczono wyniki badań niemieckich oraz porównano je z pomiarami przeprowadzonymi przez autorów. Stwierdzono spełnienie wymagań stawianych przez normy z jednoczesnym zastrzeżeniem, że interferencje pochodzą od elementów instalacji nie będących ogniwami słonecznymi. Przedstawiono przegląd uregulowań prawnych i normalizacyjnych w tej dziedzinie opracowanych przez organy Unii Europejskiej. Na ilustracjach przedstawiono schemat uporządkowania norm europejskich, źródeł zakłóceń oraz wygląd komory bezechowej stosowanej w pomiarach laboratoryjnych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top