Application of Fourier numerical analysis for the determination of strain tensor elements of seed covers for broad beans (Vicia faba) as example
 
More details
Hide details
1
Department of Physics, University of Agriculture, ul. Akademicka 13, 20-033 Lublin
 
2
Institute of Physics, Technical University of Lublin, Nadbystrzycka 38, 20-618 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2003, 2(98 - 4), 749-758
 
KEYWORDS
ABSTRACT
A video-extensometry method used in the research of mechanical properties of seed covers has been presented in this report. Young’s modulus and Poisson’s ratio for the material tested, i.e. seed covers of dried broad beans (Vicia faba) were determined. Microscopic images of thin film gold nets (with thickness of 42 �Ým and 162 �Ým) deposited on the sample surface were transferred through a camera to the computer memory for the analysis of changes occurring in the course of sample tension testing. Fourier’s numerical analysis was applied to determine tensor elements of deformations. The method was characterized by a high measuring accuracy. Its additional advantage was that it was not sensitive to additional boundary effects which could occur in the vicinity of sample clips.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zastosowanie numerycznej analizy Fouriera do określania elementów tensora odkształceń okryw nasiennych na przykładzie bobu (Vicia faba)
bób, moduł Younga, współczynnik Poissona, analiza Fouriera
W pracy zaprezentowano video-tensometryczną metodę badania właściwości mechanicznych okryw nasiennych. Określono moduł Younga oraz współczynnik Poissona dla materiału testowego - okryw nasiennych suszonego bobu (Vicia faba). Mikroskopowy obraz osadzonych na powierzchni próbki cienkowarstwowych sieci złota (o periodzie 42 mm i 162 mm) przekazywany był poprzez kamerę do pamięci komputera, przeprowadzającego analizę zmian następujących podczas rozciągania próbki. Zastosowano numeryczną analizę Fouriera do określania elementów tensora odkształceń badanych materiałów. Metoda charakteryzuje się dużą dokładnością pomiaru. Dodatkową zaletą jest jej nieczułość na efekty brzegowe, jakie mogą występować w pobliżu zacisków próbki.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top