Influence of screen selection and shutter opening on the separation process of rapeseed cover in pneumatic-screen separator
 
More details
Hide details
1
Department of Food Engineering and Machines, University of Life Sciences in Lublin ul. Doświadczalna 44, 20-236 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2012, 19(1), 133-141
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The research material in the study presented in the paper was dehulled rapeseed. The aim of the study was to determine the optimal working parameters of the pneumatic-screen separator. During the study the variable parameters were the shutter opening in the cyclone, the air flow, and the screens – rectangular mesh size of 2.5 x 25 mm, 5 x 25 mm and 1.3 x 20 mm, and a screen with round mesh of 2.5 mm diameter. The analysis of cotyledon losses and separator effectiveness revealed that the highest efficiency was achieved with the rectangular mesh screen of the size of 1.3 x 20 mm as the top screen and 2.5 x 25 mm as the bottom screen and air flow speed of 7.5 m s-1.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ doboru sita oraz otwarcia przesłony cyklonu na proces separacji okrywy nasion rzepaku w separatorze pneumatyczno-sitowym
separacja, rzepak, skuteczność czyszczenia
W prezentowanych badaniach materiałem badawczym były nasiona rzepaku poddane procesowi obłuskiwania, a celem było określenie parametrów pracy separatora sitowo-pneumatycznego, z założeniem uzyskania największej skuteczności. Podczas badań zmieniana była wielkość otwarcia przesłony w cyklonie, która reguluje prędkość przepływu powietrza oraz zastosowano trzy rodzaje sit prostokątnych, tj.: sito 2,5 x 25 mm, 5 x 25 mm i 1,3 x 20 mm oraz sito z otworami okrągłymi o średnicy 2,5 mm w celu doboru najefektywniejszej separacji. Analizując wyniki strat liścieni oraz skuteczności oddzielenia okrywy owocowo-nasiennej najefektowniejsze okazało się zastosowanie sita prostokątnego o wymiarach 1,3 x 20 mm jako górne oraz 2,5 x 25 mm jako dolne oraz ustawiając prędkość przepływu powietrza 7,5 m∙s-1.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top