dynamic measurement methods of fruit and vegetable mechanical properties
 
More details
Hide details
1
Department of Machine Theory and Automatics, Faculty of Agricultural Engineering, Agricultural University ul. Doświadczalna 50 A, 20-280 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2006, 8(1), 69-82
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This paper presents a review of dynamic methods of fruit and vegetable mechanical properties measurements. The text focuses on indexes which enable bruise sensitivity determination based on strength properties instead of usually used physiological changes. The authors present their own stand construction for determining bruise threshold and bruise resistance of apples. The results of test measurements are also presented.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Dynamiczne metody pomiaru własności mechanicznych owoców i warzyw
obciążenia dynamiczne, próg obicia, energia obicia
W pracy dokonano przeglądu dynamicznych metod pomiaru własności mechanicznych owoców i warzyw. Szczególną uwagę zwrócono na wskaźniki umożliwiające ocenę wrażliwości na obicia na podstawie jednoznacznie określonych cech wytrzymałościowych, a nie zmianach fizjologicznych. Zaprezentowano własną konstrukcję stanowiska, na którym możliwe jest wyznaczenie progu obicia i odporności na obicie jabłek. Zaprezentowano wyniki badań testowych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top