RESEARCH PAPER
Differentiation of physical and technological properties of winter wheat grain depending on level of N-fertilization
 
More details
Hide details
1
Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Akademii Rolniczej, Akademicka 15, Lublin 20-950, Poland
2
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego, Polska Akademia Nauk, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27, Poland
Publication date: 2020-05-27
 
Acta Agroph. 2000, (37)
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In 1995-1998 years the field experiment was carried out at the Experimental Station belonging to the Agricultural University in Lublin. In this experiment the influence of three levels of N-fertilization (50, 100 and 150 kg N/ha) on the yield of four cultivars of winter wheat (Alba, Begra, Nike and Rosa) were tested. Yield of grain, the harvest index and the weight of 1000 kernels and bulk density were evaluated. In the grain from 1998 year the content of total protein, wet gluten and gluten index were evaluated. Levels of N-fertilization did not influence the yield of grain, but the lowest level caused however decrease the weight of 1000 kernels. The highest level of grain yield was reached by cv. Rosa, but lowest weight of 1000 kernels had the cv. Alba. The highest level of N-fertilizalion influenced no significant decreasing of wet gluten content and gluten index. The cv. Begra had the highest value of gluten index.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zróżnicowanie cech fizycznych i technologicznych ziarna pszenicy ozimej w zależności od poziomu nawożenia azotowego
pszenica, doświadczenia polowe, nawożenie azotowe, właściwości fizyczne i technologiczne
W latach 1995-1998 w Gospodarstwie Doświadczalnym Felin przeprowadzono badania wpływu trzech poziomów nawożenia azotowego (50, 100, 150 kg N/ha) na plonowanie czterech odmian pszenicy ozimej (Alba, Begra, Nike, Rosa). Określono wysokość plonów ziarna, indeks plonów, masę 1000 ziaren i gęstość ziarna w stanie zsypnym. W ziarnie ze zbioru 1998 roku oznaczono zawartość białka ogólnego, glutenu mokrego i indeksu glutenu. Zróżnicowane nawożenie azotowe nic zmieniało plonów ziarna, zaś najniższa dawka N wywołała obniżenie mtz. Z odmian najwyżej plonowała Rosa, najniższą mtz wyróżniła się Alba. Zastosowanie 150 kg N /ha w porównaniu z niższymi dawkami powodowało nieznaczne obniżenie zawartości glutenu mokrego i indeksu glutenu. Wyjątkowo wysokim indeksem glutenu cechowała się Begra.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125