RESEARCH PAPER
Use of the radioactive tracer techniques to soil analysis
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2021-08-30
 
 
Acta Agroph. 2003, (93), 89-102
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Radioactive isotopes are universally measured by instrumental methods. The relative ease with which radioisotopes may be detected, and quantitatively measured, has led to their widespread use as tracers in chemical, physical and biological systems. Radioisotope techniques take place in the study of chemical, physical and microbiological processes in soil. In soil sciences the major applications are to investigate the fate of labelled nutrient ions added to soil, to demonstrate the dynamic nature of the exchange ions equilibrium and to determine the size of the labile pools of various nutrient ions and their interaction with soil materials. Another important application of radioisotopes has been elemental analysis of soil and plant materials. Most radioisotope work with the soil organic matter has involved the use of 14C to study the decomposition or transformation of labelled compounds or plant materials, and the evolution of 14CO2.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zastosowania wskaźników promieniotwórczych w badaniach gleby
techniki radioizotopowe, metoda atomów znaczonych, zastosowanie w naukach rolniczych
Znaczna czułość i prostota przeprowadzania pomiarów promieniotwórczości stwarza duże możliwości różnorodnych zastosowań izotopów promieniotwórczych w nauce i przemyśle. Pomimo tego techniki radioizotopowe są jednymi z rzadziej stosowanych instrumentalnych metod analizy. Wymagają one bowiem odpowiedniego laboratorium, przeszkolonego personelu oraz specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego i pomiarowego. W pracy przedstawiono zwięźle techniki radioizotopowe, szczególnie metodę atomów znaczonych oraz podstawowe pojęcia i definicje funkcjonujące w chemii jądrowej i radiochemii. Podano również przykłady zastosowań atomów znaczonych w badaniach rolniczych. Największe zastosowanie znalazły techniki izotopowe do badania gleb, nawozów i mineralnego odżywiania się roślin, zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi i związkami organicznymi oraz kumulacji ich w roślinach oraz do analizy glebowej substancji organicznej. Drugą ważną dziedziną wykorzystania izotopów promieniotwórczych jest analiza elementarna gleb, a szczególnie roślin. W pracy omówiono również metody pozwalające na określenie wieku minerałów i innych obiektów.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top