RESEARCH PAPER
Influence of industrial contamination on the changes in the enzymatic activity of the soils
 
More details
Hide details
1
Institute of Soil Science and Environmental Management, Agricultural University, Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2020-10-13
 
 
Acta Agroph. 2001, (56), 7-19
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The enzymatic activity of the soil allows to recognize unfavorable changes in the soil and could be an indicator of the degradation processes. Soil in the neighbourhood of 5 different industrial plants located in southeastern Poland was the research subject. The industrial plants were: Machine Factory in Strzyżów (alluvial soil); Thermal-Electric Power Station in Załęż (alluvial soil); Screw Factory in Łańcut (alluvial soil); Magnesite Plant in Ropczyce (gray-brown podzolic soil); and Glassworks in Krosno (brown soil). The soil samples were taken from sides 150-200 m, 250-300 m, and 350-400 m away from the contamination source. The soil near the Machine Factory had the highest activity of the investigated enzymes (dehydrogenase; phophoatase; urease; protease). The lowest enzymatic activity was observed in the soil around the Thermal-Electric Power Station. The soil from the sites located 150-200 m away from the contamination source had the highest content of lead, zinc, copper, and chromium. The enzymatic activity, as well as the content of heavy metals in the soil were directly proportional to the distance from the contamination source in all the investigated sites.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ zanieczyszczeń przemysłowych na zmiany aktywności enzymatycznej gleb
gleby, metale śladowe, aktywność enzymatyczna, zanieczyszczenia gleb
Zbadano zawartość wybranych metali śladowych (Pb, Cu, Zn i Cr) i aktywność enzymatyczną gleb z rejonów oddziaływania pięciu zakładów przemysłowych zlokalizowanych na terenie południowo-wschodniej Polski. Celem podjętych badań była ocena wpływu zanieczyszczeń środowiska glebowego niektórymi metalami śladowymi na zmiany aktywności enzymatycznej gleb. Enzymy glebowe są bardzo wrażliwe na stresy środowiskowe, w związku z czym aktywność enzymatyczna gleby jest stosowana do oceny stopnia zanieczyszczenia środowiska. Aktywność enzymatyczna gleb w rejonach wytypowanych zakładów przemysłowych zmniejszała się na ogół wraz ze wzrostem zawartości Pb, Cu, Cr i Zn w glebach. Zmiany aktywności badanych enzymów (dehydrogenaz, fosfataz, ureazy i proteazy) pod wpływem zanieczyszczeń środowiska glebowego metalami ciężkimi uzależnione były wyraźnie od właściwości ekologicznych tych gleb. Aktywność dehydrogenaz, spośród wszystkich badanych enzymów, była najbardziej czułym wskaźnikiem zanieczyszczenia gleb.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top