RESEARCH PAPER
Organic wastes in Poland – supply and management
 
More details
Hide details
1
Institute of Soil Science and Environmental Management, Agricultural University, Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2020-11-10
 
 
Acta Agroph. 2002, (73), 17-34
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In this paper sources, supply and management of organic wastes in Poland has been analyzed. Domination of waste deposition on dumping grounds has been noticed, what in relation to their chemical composition states a threat to the natural environment. Rational way of managing organic wastes is to use them as fertilizers. Level of specific waste contamination and forming or their properties in composting process should be taken into consideration.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zasoby i gospodarka odpadami organicznymi w Polsce
odpady organiczne, gospodarka odpadami, produkcja odpadów, kompostowanie
W pracy analizowano źródła, zasoby i gospodarkę odpadami organicznymi w Polsce. Stwierdzono, że dominującym sposobem postępowania z odpadami organicznymi jest ich deponowanie na wysypiskach, co w relacji z ich składem chemicznym, stanowi zagrożenie dla środowiska. Racjonalnym sposobem zagospodarowania odpadów organicznych jest ich nawozowe wykorzystanie. Sposób ten winien uwzględniać poziom zanieczyszczeń, w tym specyficznych, w odpadach, a także kształtowanie ich właściwości w procesie kompostowania.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top