RESEARCH PAPER
Plant (Salix Viminalis) contamination by polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in the area of semi-anthropopresure
 
More details
Hide details
1
Institute of Soil Science and Environmental Management, University of Agriculture, ul. Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2020-11-10
 
 
Acta Agroph. 2002, (73), 7-16
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Plants arc directly endangered by air pollutants. It is estimated that pollutants can be long-range transported in the atmosphere far from industrial source. PAHs content in/and plant (wicker) growed at area influenced by presence of small town has been investigated. Presence of only low molecular weight PAHs (2-4 rings) has been determined. Naphthalene and acenaphthalene were two major PAHs, which content during experimental period was very variable.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zanieczyszczenie roślin (Salix Viminalis) przez wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) na obszarze o umiarkowanej antropopresji
wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, zanieczyszczenia roślin, Salix Viminalis, depozycja atmosferyczna
Na zanieczyszczenia atmosferyczne bezpośrednio narażone są rośliny. Ocenia się, że transport zanieczyszczeń organicznych w atmosferze możliwy jest na znaczne odległości z dała od ośrodków przemysłowych. W pracy badano zawartość WWA w/na roślinie przemysłowej (wiklina) w obszarze oddziaływania małego miasta. Stwierdzono obecność jedynie WWA o niskiej masie cząsteczkowej (2-4 pierścienie). Wśród nich dominowały naftalen oraz acenaften, których zawartość w poszczególnych łatach doświadczenia charakteryzowała się dużą zmiennością.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top