RESEARCH PAPER
Electric model of oxygen diffusion in soil
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2021-03-19
 
 
Acta Agroph. 2002, (78), 7-11
 
KEYWORDS
ABSTRACT
An electric circuit that model s physical and chemical phenomena during electrochemical amperometric and/or voltammetric oxygen flux density measurements is presented. The circuit can be used for testing of real measuring equipment.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Elektryczny analog pomiaru dyfuzji tlenu w glebie
gęstości strumienia tlenu w glebie, ODR, OFD
Przedstawiono układ elektryczny modelujący zjawiska zachodzące w trakcie pomiaru potencjalnej dyfuzji tlenu w glebie przy zastosowaniu metody amperometrycznej oraz woltamperometrycznej. Układ może być wykorzystany do testowania poprawności działania stosowanych układów pomiarowych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top