Yield, seed quality and nodule formation of soybean under application of effective microorganisms
 
More details
Hide details
1
University of Life Sciences in Lublin Faculty of Herbology and Techniques of Plant Cultivation ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
Publication date: 2018-06-04
 
Acta Agroph. 2018, 25(1), 35–43
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Soybean is a legume of high economic value, valued primarily for the high protein and oil content in its seed. Due to the advisability of seeking optimal solutions in the agronomy of this valuable legume, a study was undertaken to determine the effect of different fertilisation methods using preparations containing effective microorganisms (EM) on yield, content of some seed quality components and nodule formation of soybean. The experiment was set up in a randomised block design in three replicates, on plots with an area of 20 m2. The soybean cultivar ‘Merlin’ was grown. It was shown that application of mineral fertilisation supplemented with EM spraying was the most beneficial for soybean yield, followed by NPK fertilisation alone. All fertilisation treatments had a beneficial effect on protein content in soybean seed, compared to the control treatment. An opposite relationship was found in the case of the percentage oil content. The highest number and weight of nodules on soybean roots were noted in the treatment with EM spraying three times.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Plonowanie, jakość nasion oraz brodawkowanie soi w warunkach stosowania efektywnych mikroorganizmów (EM)
Glycine max L, EM, plon nasion, skład chemiczny nasion, liczba i masa brodawek, elementy struktury plonu
Soja jest rośliną strączkową o szczególnie wysokich walorach użytkowych, cenioną przede wszystkim za wysoką zawartość białka i tłuszczu w nasionach. Ze względu na celowość poszukiwania optymalnych rozwiązań w agrotechnice tej cennej rośliny strączkowej podjęto badania, których zamierzeniem było określenie wpływu różnych sposobów nawożenia z wykorzystaniem preparatów EM (zawierających efektywne mikroorganizmy) na plonowanie, zawartość wybranych składników jakościowych w nasionach i brodawkowanie soi. Eksperyment założono metodą losowanych bloków w trzech powtórzeniach, na poletkach o powierzchni 20 m2. Uprawiano soję odmiany Merlin. Wykazano, iż najkorzystniejsze dla plonowania soi okazało się zastosowanie nawożenia mineralnego uzupełnionego opryskiem preparatem z efektywnymi mikroorganizmami (EM), a następnie wyłącznego nawożenia NPK. Wszystkie warianty nawożenia oddziaływały korzystnie na zawartość białka w nasionach soi w porównaniu do obiektu kontrolnego. Odwrotną zależność stwierdzono w przypadku procentowej zawartości tłuszczu. Największą liczbę i masę brodawek na korzeniach soi odnotowano w warunkach trzykrotnego oprysku efektywnymi mikroorganizmami.
 
REFERENCES (20)
1.
Cederroth Ch.R., Nef S., 2009. Soy, phytoestrogens and metabolism. Mol. Cell. Endocrinol., 304, 3-42, doi:10.1016/j.mce.2009.02.027.
 
2.
Condor Golec A.F., Gonzales Perez P., Lokare CH., 2007. Effective Microorganisms. Myth or reality? Rev. Peru. Biol., 14(2), 31-319.
 
3.
Daly M.J., Stewart D.P.C., 1999. Influence of “effective microorganisms” (EM) on vegetable production and carbon mineralization – A preliminary investigation. J. Sustain. Agr., 14(2-3), 15-25, doi:10.1300/J064v14n02_04.
 
4.
Elkoca E., Kantara F., Sahinb F., 2008. Influence of nitrogen fixing and phosphorus solubilizing bacteria on the nodulation, plant growth, and yield of Chickpea. J. Plant Nutrition, 31(1), 157-171 https://doi.org/10.1080/019041....
 
5.
Gawęda D., Cierpiała R., Bujak K., Wesołowski M., 2014. Soybean yield under different tillage systems. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus, 13(1), 43-54.
 
6.
Harasim E., Gawęda D., Wesołowski M., Kwiatkowski C., Gocół M. 2016. Cover cropping influences physicochemical soil properties under direct drilling of soybean. Acta Agr. Scan. Sec. B-Soil Plant Science, 66(1), 85-94.
 
7.
Hu Ch., Qi Y., 2013. Long-term effective microorganisms application promotes growth and increase yields and nutrition of wheat in China. Europ. J. Agron., 46, 63-67, doi:10.1016/j.eja.2012.12.003.
 
8.
Javaid A., Bajwa R., Anjum T., 2008. Effect of heat-sterilization and EM (effective microorganisms) application on wheat (Triticum aestivum L.) grown in organic-amended sandy loam soil. Cereal Res Commun., 36(3), 489-499, doi:10.1556/CRC.36.2008.3.13.
 
9.
Javaid A., Shah M.B.M., 2010. Growth and yield response of wheat to EM (effective microorganisms) and parthenium green manure. Afr. J. Biotechnol., 9(23), 3373-3381.
 
10.
Khaliq A., Kaleem Abbasi M., Hussain T., 2006. Effects of integrated use of organic and inorganic nutrient sources with effective microorganisms (EM) on seed cotton yield in Pakistan. Bioresource Technol., 97, 967-972, doi:10.1016/j.biortech.2005.05.002.
 
11.
Kleiber T., Starzyk J., Górski R., Sobieralski K., Siwulski M., Rempulska A., Sobiak A., 2014. The studies on applying of effective microorganisms (EM) and CRF on nutrient contents in leaves and yielding of tomato. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus, 13(1), 79-90.
 
12.
Łabuda H., Buczkowska H., 2014. Biologically active substances in the broad bean green seeds after storage in the pods. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus, 13(4), 83-93.
 
13.
Mayer J., Scheid S., Widmer F., Fließbach A., Oberholzer H., 2010. How effective are “Effective microorganisms (EM)”? Results from a field study in temperature climate. Appl. Soil Ecol., 46(2), 230-239, doi:10.1016/j.apsoil.2010.08.007.
 
14.
Muthaura Ch., Musyimi D.M., Ogur J.A., Okello S.V., 2010. Effective microorganisms and their influence on growth and yield of pigweed (Amaranthus dubians). ARPN J. Agric. Biol. Sci., 5(1), 17-21.
 
15.
Sosnowski J., 2012. Reaction of Dactylis glomerata L., Festuca pratensis Huds. and Lolium perenne L. to microbiological fertilizer and mineral fertilization. Acta Sci. Pol., Agricultura, 11(1), 91-98.
 
16.
Sulewska H., Ptaszyńska G., 2005. Reakcja kukurydzy uprawianej na ziarno na stosowanie preparatów mikrobiologicznych. Pam. Puł., 140, 271-285.
 
17.
Trawczyński C., Bogdanowicz P., 2007. Wykorzystanie użyźniacza glebowego w aspekcie ekologicznej uprawy ziemniaka. J. Res. Appl. Agr. Eng., 52(4), 94-97.
 
18.
Woźniak A., 2012. Weed infestation of pea (Pisum sativum L.) crop under the conditions of plough and ploughless tillage. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus, 11(2), 253-262.
 
19.
Woźniak A., 2013. The yielding of pea (Pisum sativum L.) under different tillage conditions. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus, 12(2), 133-141.
 
20.
Zeller F.J., 1999. Die Sojabohne (Glycine max (L.) Merr.): Nutzung, Genetik, Biotechnologie. Die Bodenkultur, 50(3), 191-2002.
 
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125