Yield and grain quality of hard wheat (Triticum durum Desf.) Depending on crop rotation
 
More details
Hide details
1
Department of Soil and Plant Cultivation, Agricultural University, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2007, 9(3), 809-816
 
KEYWORDS
ABSTRACT
An experiment with crop rotation systems for hard wheat (Triticum durum Desf.) was conducted at the Agricultural Experimental Station of Uhrusk in the years 2003-2005. It was set up in the split-plots design with four repetitions, on plots of 10 m2. The grey-brown rendzina soil, formed from light loam, weak sandy, was classified into the very good rye-type soil utility complex. The experiment concerned four crop rotations with varying proportions of hard wheat (25, 50, 75, 100%). The grain yield of hard wheat was affected by weather conductions in the years of the studies and by the rotation system. Hard wheat cultivation in monoculture decreased the grain yield by 19.8-24.3% in relation to the crop rotations with 25-75% of wheat. Cultivation of hard wheat in monoculture decreased the content of total protein in grain, wet gluten, sedimentation value and grain uniformity in relation to the crop rotations with 25-75% of wheat.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Plonowanie i jakość ziarna pszenicy twardej (triticum durum desf.) w zależności od jej udziału w zmianowaniu
pszenica twarda, Plon, jakość technologiczna ziarna, zmianowanie
Ścisłe doświadczenie polowe z różnym udziałem pszenicy twardej w zmianowaniu prowadzono w gospodarstwie Doświadczalnym Uhrusk w latach 2003-2005. Eksperyment założono metodą losowanych bloków w 4 powtórzeniach, na glebie zaliczanej do kompleksu żytniego bardzo dobrego. Celem badań była ocena plonowania i jakości technologicznej ziarna pszenicy twardej pochodzącego ze zmianowań o różnicowanym jej udziale w strukturze zasiewów: A (25% pszenicy), B (50% pszenicy), C (75% pszenicy) oraz D (100% pszenicy). Wykazano, że pszenica twarda (linia LGR 896/23) w zmianowaniu D (100% pszenicy) plonowała o ponad 24% niżej niż w zmianowaniach A (25% pszenicy) i B (50% pszenicy) oraz o 19,8% w stosunku do zmianowania C (75% pszenicy). Zróżnicowany udział pszenicy w zmianowaniu wpływał także na wyróżniki jakości ziarna. Ziarno pochodzące ze zmianowania A (25% pszenicy) odznaczało się większą zawartością białka i glutenu mokrego oraz wyższą wartością wskaźnika sedymentacji Zeleny'ego, w stosunku do ziarna z pozostałych zmianowań.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top