Yield and grain quality of durum wheat cv. Floradur in different tillage systems
 
More details
Hide details
1
Department of Soil and Plant Cultivation, University of Life Sciences ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2009, 14(2), 515-526
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In 2007-2008 a study was performed at the Agricultural Experimental Station of Uhrusk on effect of tillage system on yield and grain quality of durum wheat cv. Floradur. It was set up in the split-plots design with three replications, on plots of 24 m2. The grey-brown rendzina soil, formed from light loam, weak sandy, was classified in the very good rye-type soil utility complex. The experiment concentrated on two tillage systems: ploughing and no-ploughing tillage (with cultivator after harvest; or herbicides after harvest) and two doses of nitrogen (90 and 150 kg ha-1). The dose of nitrogen of 150 kg ha-1 increased the grain yield of durum wheat by 0.54 tha-1 (16.3%), in relation to the dose of 90 kgha-1. The higher dose of nitrogen increased the total protein content, wet gluten content in grain and total ash content in relation to the dose of 90 kg ha-1. The tillage system had an effect on grain quality of durum wheat. Ploughing system increased wet gluten content in grain and test weight of grain, in relation to the no-ploughing tillage.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Plonowanie i jakość ziarna pszenicy twardej odmiany Floradur w różnych systemach uprawy roli
plon ziarna, jakość ziarna, pszenica twarda, uprawa płużna, uprawa bezpłużna
W ścisłym doświadczeniu polowym prowadzonym w latach 2007-2008 w Gospodarstwie Doświadczalnym Uhrusk oceniono plon i jakość technologiczną ziarna pszenicy twardej odmiany Floradur wysiewanej w warunkach płużnego i bezpłużnego systemu uprawy roli oraz dwóch poziomów nawożenia azotem (90 i 150 kgha-1). Wykazano, że wyższa dawka azotu (150 kgha-1) zwiększała plon ziarna pszenicy twardej oraz zawartość białka ogółem i glutenu mokrego w ziarnie, a także zawartość popiołu całkowitego, w stosunku do niższej dawki (90 kgha-1). Płużna uprawa roli zwiększała zawartość glutenu mokrego w ziarnie i gęstość ziarna, w stosunku do systemu bezpłużnego.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top