RESEARCH PAPER
Growth of wheat shoots as affected by localized soil compactness
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2021-03-29
 
 
Acta Agroph. 2002, (78), 151-157
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the paper was to determine the effect of three levels (low, medium, strong) of soil compactness, in half of vertically divided soil column, on early shoot growth of wheat (var. Ismena). This study was performed at two soil water potentials (-8 kPa and -35 kPa) in 25-day growth-chamber experiment. It was found that wheat growth as characterized by plant height, mass and area of leaves and unit water consumption were most favourable in columns having half of the soil - medium compacted. The effects of soil compactness were more pronounced at soil water potential -8 kPa.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wzrost pędów pszenicy w zależności od miejscowego zagęszczenia gleby
gęstość gleby, zróżnicowanie przestrzenne, pszenica, wzrost pędów
Celem pracy było zbadanie w doświadczeniu modelowym wpływu zróżnicowanej gęstości gleby płowej (trzy poziomy) w połowie pionowo podzielonej kolumny cylindrycznej o średnicy 15 cm i wysokości 30 cm na początkowy wzrost części nadziemnych pszenicy – odmiana Ismena. 25 dniowe doświadczenie przeprowadzono w fitotronie przy dwu potencjałach wody glebowej (-8 kPa i -35 kPa). Stwierdzono, że wzrost pszenicy charakteryzowany poprzez wysokość roślin, masę i powierzchnię liści oraz zużycie wody na jednostkę suchej masy części nadziemnych był najkorzystniejszy w obiektach z glebą średnio zagęszczoną w połowie kolumny. Wpływ badanych gęstości gleby na wzrost roślin zaznaczył się w większym stopniu przy potencjale wody glebowej -8 kPa niż -35 kPa.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top